Fastställda dokument


2014-04-11

Uppdrag och organisation för Samordnad vård-och omsorgsplanering

Uppdrag och organisation


2014-04-11

Samordnad Individuell plan för område psykiatri/socialpsykiatri inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Uppdaterad rutin för Samordnad individuell plan psykiatri/socialpsykiatri/primärvård

Blankett för Samordnad individuell plan psykiatri/socialpsykiatri/primärvård

Uppdaterad blankett för samtycke för att få till stånd ett planeringsmöte

Ny blankett för samtycke om man inte vill delta i ett planeringsmöte


2014-03-07

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg


2014-03-07

Årsrapport Avvikelser

Årsrapport Avvikelser i Vårdsamverkan 2013


2014-03-07

Differentierad Vårdplanering

Projektplan Differentierad Vårdplanering


2014-02-12

Avvikelser

Uppdaterade banketter för avvikelseregistrering


2013-12-06

Budget 2014

Budget


2013-12-06

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 (x-matris)

Verksamhetsplan 2014 (Kortversion)

Handlingsplan/Aktivitetsplan till Verksamhetsplan 2014


 2013-12-06

Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före elektiv knä- och höftplastik med fastställd vårdtid

Arbetsrutin


2013-04-04

Överenskommelsen "Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013"

Mall för Lokal överenskommelse - Personer med psykiska funktionsnedsättningar över 18 år

(sparas ned och används i Närvårdsområdena som stöd vid lokala överenskommelser)


 2013-03-21

Gemensamma externa placeringar

Rutin för gemensamma externa placeringar

Avtal - externa placeringar


2012-09-14

Dödsfall

Dödsfall- Avtal inom Hälso-och sjukvård


Hjälpmedel

Kompetenskrav vid förskrivning av personliga hjälpmedel

Rutin för lånevillkor/låneförbindelse och ersättningskrav för hjälpmedel

Rutin för kostnadsansvar vid förskrivning av anfallslarm (uppdaterad 2014-03-17)


2012-05-25

Patienter med funktionsnedsättning


2012-05-25

Delregionala vårdprogram

Demens

Osteoporos

Palliativ vård

Sårbehandling


2012-01-13

Tens

Lokal rutin vid förskrivning av stimulatorer inom Södra Älvsborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m