Dokument i alfabetisk ordning

Namn Reviderad
A B C  
Anfallslarm epilepsi - Rutin för kostnadsansvar vid förskrivning  2012-04-19
Budget för Närvårdssamverkan 2012  
D E F  
Delegationsordning för Styrgrupp närvård  2012-09-14

Dödsfall- avtal  inom hälso-och sjukvård

 

 2012-04-19

Funktionsnedsättning

 2012-04-19
G H I  

Gemensamma externa placeringar

2013-03-08
Grafisk Profil för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

Hjälpmedel

 2012-05-25
Hälso- och sjukvårdsavtalet 2012-2016  
Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  2010-06-01
J K L  
Kommunikationsplan 2012  2011-12-07
Kommunikationspolicy 2011-2014  2011-12-07
M N O  
Målbilder för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2012  2012-07-02
P Q R S T  

Samordnad individuell plan psykiatri/socialpsykiatri/primärvård

 2012-11-01

 Tens

 2012-01-13
U V X Y Z Å Ä Ö  
Uppdrag och arbetsordning 2011-05-17
Utskrivning från sjukhus - riktlinje vid överrapportering  avseende Arbetsterapi och sjukgymnastik 2013-05-22
Verksamhetsplan 2012-2013  2012-06-28

Vårdprogram

Delregionala vårdprogam för:

 2012-05-25
Årsrapport/Verksamhetsberättelse 2011  
Årsrapport Avvikelser 2013  

Överenskommelsen "Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013" - sparas ned och används i Närvårdsområdena som stöd vid lokala överenskommelser.

Mall för Lokal överenskommelse - Personer med psykiska funktionsnedsättningar över 18 år (word-fil, öppnas i nytt fönster) 
2013-03-07

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m