Utbildning i PPI

11-14 september och 9-12 oktober 2012 anordnas en GRUNDKURS i
Psykopedagogisk intervention:

teoribakgrund och klinisk metodik för
- patient/klient- och närståendeundervisning
- stöd till barn och syskon

Målgrupp

Grundkursen vänder sig till Dig som arbetar inom socialpsykiatri, LSS-verksamhet individ- och familjeomsorg och till Dig som arbetar inom vuxenpsykiatrin, Södra Älvsborgs Sjukhus, och som vill få kompetens för att starta eller vidareutveckla psykopedagogiska undervisande interventioner för klienter/patienter och närstående, vid den egna arbetsplatsen.

Vad är PPI?

Psykopedagogisk intervention (PPI) är en dokumenterat framgångsrik metod för samarbete med patienten/klienten och de närstående och en väsentlig del i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer liksom riktlinjer för anhörigstöd inom kommuners verksamheter vid psykisk ohälsa. PPI består av undervisande intervention - i grupp, familjevis eller individuellt - och handledande intervention för varje enskild familj (s.k. enskilt familjestöd). Principerna för psykopedagogisk intervention tillämpas idag vid bl. a affektiva och schizofrena sjukdomar, neuropsykiatriska tillstånd, ångestsyndrom, ätstörningar och beroendesjukdom.

Läs hela inbjudan här


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m