Uppdaterad statistik från projekt Undvikbar slutenvård

Resultaten för indikatorerna undvikbar slutenvård och återinskrivningar är nu sammanställda till och med oktober månad 2013.

Västra Götaland resultat Sammanhållen vård 2013okt (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Västra Götaland klarar kravet för återinskrivningar 1-30 dagar:

Fyra av de sex mätmånaderna april-september är andelen återinskrivningar något lägre 2013 än 2012, vilket innebär att Västra Götaland tillsammans med övriga landsting som klarar kravet bör få dela på ersättningen om 200 miljoner SEK.

Västra Götaland klarar inte kravet för undvikbar slutenvård:

Fem av sex mätmånader har en (knappt mätbar) högre andel 2013 jämfört med 2012 och VG får ej dela på 125 miljoner SEK i prestationsersättning. Detta trots att totalt antal undvikbara slutenvårdstillfällen har blivit något färre 2013.

Utfallet beror på att även nämnaren, dvs totalt antal diagnossatta slutenvårdtillfällen, har blivit färre 2013. Detta till följd av att antalet vårdplatser minskat, men även att det finns en eftersläpning i antalet diagnossatta vårdtillfällen, särskilt under sommarmånaderna 2013. Fler landsting har detta mönster.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m