Södra Älvsborgs goda resultat i kvalitetsregister

Mest sjuka äldre

Verksamheterna i Södra Älvsborg har lyckats bra med kvalitetsutveckling med hjälp av införande av kvalitetsregister inom området mest sjuka äldre. Jämfört med andra vårdsamverkansområden i Västra Götaland är Södra Älvsborg det vårdsamverkansområde som har haft störst bredd i sitt införande av kvalitetsregister under 2013. Därför erhåller nu kommunerna i Södra Älvsborg 23 782 390 kr i prestationsersättningar för fortsatt kvalitetsutveckling. Västra Götalandsregionen erhåller totalt ca 47 miljoner kr för motsvarande prestation.

Se detaljerad redovisning för prestationsersättningar inom området äldre 2013

Psykisk ohälsa

Kommunerna i Södra Älvsborg erhåller närmare 7,5 mkr i prestationsersättningar för att man klarat vissa bestämda krav i arbetet med att motverka psykisk ohälsa.  Regionen erhåller totalt i Västra Götaland ca 60 mkr.

Arbetet inom psykiatriöverenskommelsen är koncentrerat till två huvudområden – barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad allvarlig psykiatrisk problematik. Syftet är att uppmuntra, stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i kommunerna och Regionen.

Se Södra Älvsborgs prestationsersättningar för området psykisk ohälsa 2013

(Länkarna öppnas i nytt fönster)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m