Samverkansmöte anordnades kring palliativ vård den 12 april

Kommuner, lasarett och region pratade samverkan

Att vård och omhändertagande av sjuka som närmar sig livets slut är en prioriterad fråga var tydligt vid det samverkansmöte som hölls i Alingsås på torsdagen 12 april. I mötet medverkade ledande förtroendevalda och tjänstemän från Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda kommuner, för Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett och Regionalt cancercentrum väst. Medverkade gjorde också några av landets främsta läkare inom den palliativa medicinen, representanter för Sveriges Kommuner och Landsting samt regeringens nationella äldresamordnare.

 
Det blev ett innehållsrikt och intensivt möte med information och dialog om hur man på bästa sätt, i samverkan, ska möta de behov som människor har som vårdas i livets slutskede och också ta väl hand om deras närstående.

Läs hela artikeln här

Nedanför kan du ta del av material från samverkansmötet:

Eva Nilsson Bågenholm , regeringens äldresamordnare
Presentation om utvecklingen av den palliativa vården nationellt

Elisabet Lövdahl, överläkare på palliativa vårdavdelningen, Alingsås lasarett
Presentation om Regionens utveckling av den palliativa vården

Maria Taranger, Sektionsledare på Sahlgrenska Sjukhuset (SU)
Presentation om hur de arbetar med palliativsregistret som ett redskap för att förbättra kvalitén på vården

Jerry Dahlberg, överläkare för det palliativa öppenvårdsteamet på Alingsås lasarett
Presentation om hur arbetet för patienter och närstående organiseras lokalt 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m