SÄS och Borås Stad samarbetar om trycksår

 Den 21 november var det den internationella trycksårsdagen och samtidigt startskottet för Södra Älvsborgs sjukhus och Borås Stad samarbete för en nollvision mot trycksår.

Trycksår är vanligt inom vården, både på sjukhuset, inom vården i hemmet och på särskilda boenden i kommunen. Omkring 10-15 procent av patienterna på sjukhuset kommer in med trycksår eller får ett trycksår under vårdtiden.  Motsvarande siffra i Borås Stad är runt tre procent. De flesta som drabbas är sköra och multisjuka äldre och orsakar stort lidande.

SÄS och Borås Stad vill:

  • Att alla personer i riskgrupper systematiskt riskbedöms vid ny vårdkontakt och därefter kontinuerligt genom att använda validerat riskbedömningsinstrument.
  • Att den samlade kompetensen omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, och sjukgymnast finns och arbetar tillsammans för att göra fler riskbedömningar och åtgärder.
  • Arbeta för en förbättrad informationsöverföring och dokumentation mellan kommunen och sjukhuset om en person riskerar att få trycksår och om vilka åtgärder som vidtagits.
  • Att lära av varandra och utbyta erfarenheter över vårdgivargränser om en tryckskada uppstår för att bättre förstå hur trycksåren kan förebyggas.
  • Gemensamt arbeta för en nollvision mot trycksår.

Suzanne Guregård och Rita Johansson tar i hand på att gemensamt se till att nollvisionen mot trycksår ska bli verklighet.

Ett handslag mellan biträdande sjukhusdirektör Suzanne Guregård och stadsdelschef Rita Johansson blev symbolen för en satsning för att stoppa trycksåren på Södra Älvsborgs sjukhus och i Borås Stad. I en gemensam avsiktsförklaring tar de avstamp i arbetet att tillsammans nå en nollvision mot trycksår. Foto: Charlotte Ohlsson


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m