Länkar

Läs det senaste nyhetsbrevet till Delregionala politiska samrådsorganet:

Nyhetsbrev Närvårdssamverkan Dec 2013

Revidering av politiska målbilder för Närvårdssamverkan

En revidering av de politiska målbilderna för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beslutades den 29 november 2013 av det Delregionala politiska samrådet. De politiska målbilderna gäller tills vidare.

De politiska målbilderna är framtagna utifrån målområdena trygghet, närhet, patient- och invånarfokus, kontinuitet och tillgänglighet.

Målbilder: Barn och unga vuxna med utsatt situation

 • Tidig upptäckt av barn i riskzonen
 • Förebyggande insatser ska ske brett utifrån individ, grupp och samhällsnivå
 • Barn, unga vuxna och föräldrar ska känna sig trygga när organisationerna samarbetar
 • Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd
 • Barn placerade utanför hemmet ska säkras vård och omsorg samt skolgång
 • Lättillgängligt stöd för barn och unga vuxna

Målbilder: Äldre multisjuka och multisviktande

 • Alla vägar leder till rätt vård och rätt nivå
 • Multisjuka och multisviktande ska känna sig trygga i sin situation, veta att vård och omsorg samarbetar
 • Sammanhållen vård och omsorg för den enskilde - Inga trösklar mellan vårdgivarna
 • Reellt inflytande i vård och omsorg för den enskilde

Målbilder: Personer med funktionsnedsättning

 • Ökad tillgänglighet och delaktighet
 • Tydlig anpassad information till personer med funktionsnedsättningar och anhöriga

Målbilder: Personer med behov av vård i livets slut

Vården för personer i livets slutskede ska utmärkas av att den är lättillgänglig, kontinuerlig och sammanhängande för individ och närstående


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m