Nyheter om sammanhållen vård och omsorg

Runt om i regionen pågår i år aktiviteter för att förbättra den sammanhållna vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Regeringen och SKL har kommit överens om att belöna de landsting som kan minska så kallad undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar. Under hösten presenterar vi aktiviteterna i notisformat. Redaktör för det nyhetsbrevet är Pia Schmidtbauer, Länsgemensam koordinator för projektet Undvikbar slutenvård. 

Fyrbodal inför uppföljning efter sjukhusvistelse

Fyrbodal har anställt tre sjuksköterskor som representerar kommunerna, primärvården och NU-sjukvården. Tillsammans ska de införa uppföljning 48-72 timmar efter sjukhusvistelse. Målet är att samtliga kommuner, primärvård och NU-sjukvården i höst inför uppföljande samtal och hembesök vid behov.

Dygnet runt-mätning av blodtryck mot överbehandling

Närhälsan Hjällbo vårdcentral testar dygnet runt-mätning av blodtrycket hos sina patienter och gör hembesök med läkemedelsgenomgång. Hittills har blodtrycket mätts hos 8 patienter. Av dem tog 5 patienter sina läkemedel enligt plan och 3 hade gjort egna korrigeringar. Anhöriga ställer upp som tolkar.

Stadsdel kartlägger sjukhusinläggningar

Under juni till oktober kartlägger SDF Norra Hisingen i Göteborg alla akuta sjukhusbesök som görs av personer med hemsjukvård i både ordinärt och särskilt boende. En sjuksköterska samlar in uppgifter om när patienten åkte in på sjukhus, om hen blev inlagd eller inte, om hen fick hembesök av läkare eller sjuksköterska innan transporten till sjukhuset och om patienten vid hemgång blev mottagen av kommunens kom-hem-team, korttidsboende eller hemsjukvård. Utvärdering sker löpande, till exempel hade endast 5 av 35 patienter haft läkarkontakt innan sjukhusbesöket.

Lyckade vårdplaneringsteam vid Skaraborgs sjukhus

Ett lyckat försök med vårdplaneringsteam på sjukhuset i Lidköping gör att teamen nu införs även vid sjukhusen i Falköping, Mariestad och Skövde. Sjuksköterskor kommer att genomföra vårdplaneringen tillsammans med patienter och andra vårdgivare. Målet är att skapa en säker och effektiv vårdplaneringsprocess som påverkar hela vårdkedjan.

Hållbar hemgång vid Alingsås lasarett

Från den 1 september arbetar vårdplaneringssköterskor vid alla fem vårdavdelningar på Alingsås lasarett. På så sätt blir utskrivningsprocessen säkrare för patienter och anhöriga. Satsningen på vårdplaneringssköterskor började redan i april på två vårdavdelningar. Parallellt görs uppföljningar i hemmet med hjälp av SKL:s enkät Webbkollen hemma. Hittills finns resultat från 90 enkäter.

Screening av 65+ på Kungälvs akutmottagning

Kungälvs sjukhus har börjat kartlägga omvårdnadsbehoven hos de patienter 65+ som kommer till akutmottagningen. Under två veckor har 66 % av patienterna blivit screenade. En sjuksköterska ringer upp de patienter som visar sig vara sköra och ser till att behoven blir tillgodosedda. Sjukhuset vill bli bättre på att bemöta sina äldre patienters omvårdnadsbehov.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m