Delregional statistik från projekt Undvikbar slutenvård

Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade statsbidrag för en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. De två indikatorerna undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 1-30 dagar används för att mäta förbättring.  

Syftet är att öka kunskapen om vilka faktorer som leder till onödiga vistelser på sjukhus för äldre samt att öka kunskapen varför och när sjuka äldre behandlats i slutenvård, vilka diagnoser och patientgrupper som varit aktuella samt på vilket sätt slutenvård hade kunnat undvikas i de enskilda fallen.

Sammanställning för undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar - Västra Götaland/Södra Älvsborg, 2009- 2013 kvartal 3 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m