Dokument - Nationell överenskommelse psykisk ohälsa 2013

Ny mall för lokal överenskommelse inom psykiatri

Överenskommelsen psykisk hälsa mellan SKL och Regeringen angående "stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013" återfinns på SKL:s hemsida.

Regionen och Västkom har arbetat fram förtydliganden runt grundkraven i överenskommelsen:

Förtydligande Grundkrav Överenskommelse Psykiatri 2013 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

För att ytterligare underlätta arbetet med grundkraven har Närvårdskansliet tagit fram en mall för lokal överenskommelse gällande personer  med psykiska funktionsnedsättningar över 18 år.

Mall för lokal överenskommelse

Övriga dokument för att kunna arbeta med Nationell överenskommelse psykisk ohälsa 2013

Nationell konferens om överenskommelse psykisk ohälsa 2013

Den 23 april sändes via webb-tv information om grundkraven och prestationerna samt information om samordnad individuell plan (SIP).

Se konferensen här (öppnas i nytt fönster).


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m