Ny Grunden-utbildning startar i oktober

I oktober 2013 startar vi återigen en grundutbildning/kontaktmannautbildning för Dig som arbetar i den kommunala psykiatrin och inom den vuxenpsykiatriska specialist-psykiatrin. Utbildningen består av den grund som vi tycker att alla skall ha som arbetar med människor med psykisk ohälsa.

Syfte

Vi vill genom denna kurs dels höja kompetensen, dels ta till vara den kompetens som Du redan har men också att tydliggöra Din roll i arbetet och höja kvalitén i klient- och patientarbetet. Ett annat syfte med utbildningen är att öka samverkan mellan den kommunala socialpsykiatrin och den vuxenpsykiatriska kliniken.

Målgrupp

Du som arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin och inom IFO och den vuxen-psykiatriska specialistpsykiatrin, SÄS. Utbildningen sträcker sig över ett år och förutsätter att Din arbetsplats inte behöver ta in vikarier samt att vi, i möjligaste mån, använder oss av interna föreläsare.

Din anmälan görs på bif. blankett och skall vara oss tillhanda senast den 1 september, 2013.

Se mer information samt anmälningsblankett här (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m