Nya Krav- och kvalitetsboken för 2013

Regionfullmäktige beslutade att införa vårdval enligt lag om valfrihetssystem (LOV) för
primärvården i Västra Götaland from 1 oktober 2009. Regionfullmäktige fastställde också det förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor som kallas Krav- och kvalitetsboken.

Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningar för att bli godkänd och för att bedriva
vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens Primärvård, kallad VG Primärvård.
Krav- och kvalitetsboken utgår från idéskissen ”Vägen till medborgarnas primärvård” med syfte att:
• stärka invånarnas ställning och inflytande över vården
• öka invånarnas förtroende för primärvården
• möta framtida utveckling samt
• styra på kvalitet såväl i de medicinska insatserna som tillgänglighet, service och bemötande


Sedan VG Primärvård infördes utvecklas modellen kontinuerligt. Krav- och kvalitetsboken har reviderats tre gånger, inför 2011, inför 2012 och nu inför 2013. Denna version av Krav- och kvalitetsboken gäller från och med 1 januari 2013.

 

Ladda hem Krav- och kvalitetsboken


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m