Arbetsseminarium om barn och ungas psykiska hälsa

 

Den 3 november samlades politiker från hela Södra Älvsborg till ett arbetsseminarium vars syfte var att hitta ett gemensamt synsätt och gemensamma målbilder för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

Tillbakablick

Dagen började med en presentation från Anders Thorstensson från Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås som informerade om arbetet som har gjorts under fyra år och som har utmynnat i rapporten: Barn och ungas psykiska hälsa, förutsättningar för att främja barn och ungas psykiska hälsa i Södra Älvsborg.  Anders beskrev även Folkhälsoinstitutets arbete kring barn och ungas psykiska hälsa.

Därefter berättade Sven Ernstsson, Verksamhetschef på SÄS och Gunilla Bothén, Beredningsansvarig Social välfärd och hälsa, Sjuhärads kommunalförbund, om VÄSTBUS arbete i Södra Älvsborg. Det kommer bland annat tas fram nya riktlinjer för VÄSTBUS under våren 2012.

Reflektion över nutid och skapande av framtidsvision

I smågrupper fick alla sedan reflektera över vad psykisk ohälsa egentligen innebär. Därefter diskuterades de goda insatser som görs idag, vad som kan utvecklas och under vilka förutsättningar vi presterar bäst.
Slutligen så fick deltagarna fantisera och drömma om framtiden och hur målbilder för barn och ungas psykiska hälsa skulle kunna se ut.

Annette Carlson ordförande i det delregionala politiska samrådet som ska ta med sig detta arbete för beslut om målbild den 15 november, tackade för alla kloka tankar och visioner och tyckte att dagen hade gett flera nya infallsvinklar att fundera över.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m