LÄR-UT- projektet prisat

Borås Stad har fått ett hedersomnämnande för LÄR UT -projektet som inte har delats ut tidigare! Projektet initierades av ReKo 2006 och när stimulansmedlen kom så tog Borås Stad över ansvaret och har fortsatt att driva det med gott resultat. En del av resultatet är bl.a. symtomskattningen som används i TryggVE .

Juryns motivering: ”I patientnära team som samarbetat över huvudmannagränserna har hederspristagarna arbetat för att öka medvetenheten och kunskapen om läkemedelsrelaterade problem hos patienter i äldreomsorgen. Hörnstenarna i konceptet är utbildning, kompetensspridning och utvärdering. Kunskaperna har fått bred spridning och blivit en del av äldreomsorgens vardagsarbete.”

Bakom utmärkelsen står tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek tillsammans med Läkemedelsförsäkringen. Guldpillret på 50 000 kr gick till akutkliniken på Karolinska i Huddinge för en läkemedelsverktygslåda som ska göra medicinanvändningen säkrare och bättre.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m