Resultatet av mobila team i Närvård västra Skaraborg

Närvård västra Skaraborg har i många år arbetat med att hitta vårdmodeller för de mest sjuka med stora behov.
På uppdrag av SKL genomförde Health Care Management en utvärdering av deras koncept - ledning och styrning, kvalitet, ekonomi. Rapporten blev klar i december och visar på mycket goda resultat. Nu anordnas en konferens där bl.a HCM (Health Care Management) redovisar rapporten.

Att utveckla en mobil och uppsökande vård och hemsjukvård utifrån personer med stora behov är en utmaning. Att dessutom skapa en ekonomisk fördelaktig och kvalitetshöjande modell låter omöjligt. Hur kan vi skapa en trygg, säker och välplanerad vård och omsorg för våra mest sjuka i samhället?

En verksamhetsutvärdering och ekonomisk analys av Närsjukvårdsteamet, Mobila palliativa teamet och Mobil hemsjukvårdsläkare i Närvård västra Skaraborg.   

Presentationer från dagen

HCMs rapport

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m