Förändringar i ledning och styrning av projekt TryggVE

Ansvaret för projektets styrning och ledning kommer att gå över från nuvarande styrgrupp till Styrgrupp närvård och Utvecklingsrådet för Äldre multisviktande och multisjuka. Överlämnandet sker efter det att nuvarande styrgrupp haft ett avslutande möte.

Styrgrupp närvård är projektets formella beställare och ägare och utvecklingsrådet är projektets beslutande organ i verksamhetsfrågor. I samband med denna förändring kommer en översyn att göras av arbetsformer samt förnyad uppmaning till respektive förvaltningar om betydelsen av projektet som stöd för det lokala arbetet. Styrgrupp närvård riktar ett stort tack till nuvarande styrgrupp för deras goda arbete med att driva och leda projekt TryggVE.

Ingela Oscarsson lämnar from 1 februari sitt uppdrag som huvudprojektledare. Ingela återgår till Alingsås kommun för andra uppdrag. Vi från Närvårdssamverkan Södra Älvsborg tackar Ingela för det goda arbete hon bidragit med för att utveckla projektet, inte minst vad gäller att skapa bra struktur, organisation och dokumentation. Vi vill också önska henne lycka till i det fortsatta arbetet.

Hans Holmberg Ordförande Styrgrupp närvård
Lena Brännmar Ordförande styrgrupp TryggVE- projektet


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m