Ett gott exempel på närvårdssamverkan

I en artikel i Alingsås Tidning 2013-10-14 intervjuas Agneta Lindberg, enhetschef för hälso- och sjukvård/rehab i Herrljunga kommun angående resultatet av satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 där Herrljunga kommun i samarbete med Närhälsan, lyckats nå målen för minskad användning av antipsykotiska och olämpliga läkemedel. Man jobbar även med att minska användningen av antiinflammatoriska läkemedel. En sjuksköterska och en distriktssköterska går just nu utbildningen LÄR UT, där tanken är att sjuksköterskan får utbildning i läkemedelsbehandling och symptomskattning och sedan förmedlar kunskapen vidare till andra sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Detta ska i längden leda till bättre läkemedelsgenomgångar.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har prioriterat ett antal områden att fokusera på inom den regionala handlingsplanen för de mest sjuka äldre och ett område är just God och säker läkemedelshantering där LÄR UT är en del i satsningen. De andra prioriterade områdena är

  • Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning
  • Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg samt
  • Psykisk ohälsa hos äldre

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m