Försäkringsmedicinska riktlinjer mm

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd och Socialstyrelsens arbetsverktyg - vägledning vid sjukskrivning
Socialstyrelsens övergripande principer och rekommendationer för olika diagnoser. http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod

Västra Götalandsregionens och Försäkringskassans gemensamt framtagna checklista (reviderad oktober 2009)
Checklista vid bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning

Kontaktpersoner från Försäkringskassan
Länk till förteckning över kontaktpersoner från Försäkringskassan


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{msizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{m