Försäkringsmedicinska riktlinjer mm

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd och Socialstyrelsens arbetsverktyg - vägledning vid sjukskrivning
Socialstyrelsens övergripande principer och rekommendationer för olika diagnoser. http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod

Västra Götalandsregionens och Försäkringskassans gemensamt framtagna checklista (reviderad oktober 2009)
Checklista vid bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och sjukskrivning


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m