Diabetes

 

REKlistan 2017
Rekommendationer och terapiråd

 

Utvidgade terapiråd
Medicinska riktlinjer
Vårdprogram VGR
Nationella dokument
Övriga länkar
Prisjämförelser
Terapigrupp
 

 

 

 

 

Utvidgade terapiråd

 

 

 

Tillbaka

Medicinska riktlinjer


Diabetes typ 2 (juni 2016)

Egenmätning av blodglukos vid diabetes (juni 2016)

 


Tillbaka

Vårdprogram VGR

Barn- och ungdomsdiabetes (2008, granskad januari 2014)
Diabetesfoten (2008, granskad januari 2014)
Diabetes och graviditet (2008, granskad januari 2014)
Diabetes och äldre (2008, granskad januari 2014)
Diabetes - Individuell vårdöverenskommelse (2008, reviderad februari 2014)

Tillbaka

Nationella dokument 

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för diabetesvård - stöd för styrning och ledning (2015)

Nationell utvärdering 2011 - Diabetesvård - Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning  (2012)

Kost vid diabetes - en vägledning till hälso- och sjukvården (2011)

Läkemedelsverket

Diabetes typ 2
Behandlingsrekommendation (2010)
Bakgrundsdokumentation (2010)

Sveriges Kommuner och Landsting

Kunskapsstöd (behandlingsstrategier, vårdprogram, grupputbildning)

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes


Tillbaka

 Övriga länkar

Läkemedelsboken (LB) 2014, interaktiv version med följande underkapitel:

Diabeteshandboken - en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter
Ansvarig: Peter Fors, överläkare vid medicinkliniken, Alingsås lasarett

Översättning HbA1c - Medelblodsocker

Tillbaka

Prisjämförelser 

Prisjämförelse insulin recept (2017-01)

Tillbaka

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtqvi5jtilpH%vozmoqwv5{mtqvi5jtilpH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m