Allergi - andning - ÖNH  

 
 

REKlistan 2017
Rekommendationer och terapiråd

 

Utvidgade terapiråd
Medicinska riktlinjer
Vårdprogram VGR
Nationella dokument
Övriga länkar
Prisjämförelser
Terapigrupp
 

 

 

 

 

Utvidgade terapiråd 

Allergenspecifik immunterapi
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator
Val av inhalator och andrahandsval vid astma och KOL

Tillbaka

Medicinska riktlinjer


Astma hos barn (december 2016)
Astma hos vuxna (april 2014)
Medicinska riktlinjer KOL (reviderad sept 2013)

Tillbaka

Vårdprogram VGR

 

Tillbaka

Nationella dokument

Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av rinosinuit

Farmakologisk behandling vid astma

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

 

SBU

SBU
Astma och KOL - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "astma" som sökord.
Lungcancer - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "lungcancer" som sökord.
Rökning - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "rökning" som sökord.

 

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Nationella riktlinjer för lungcancervård

 

TLV

Astma, KOL och hosta


Svensk lungmedicinsk förening

Nationella vårdprogram 

 

Tillbaka

 Övriga länkar

Frågeformulär CAT- Utvärdering av läkemedel vid KOL
Användarmanual CAT

Frågeformulär ACT - Utvärdering av läkemedel vid astma

Internationella behandlingsriktinjer för rinosinuit ger bra vägledning
Ur Läkartidningen nr 45 2008

Översikt över inhalatorer vid astma och KOL
Källa: Janusinfo, Stockholms läns landsting

Tillbaka

Prisjämförelser 

Prisjämförelser

Tillbaka

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsizqv5ij5vqt{{wvH%vozmoqwv5{msizqv5ij5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m