Allergi - andning - ÖNH  

 
 

REKlistan 2016
Rekommendationer och terapiråd

 

Utvidgade terapiråd
Medicinska riktlinjer
Vårdprogram VGR
Nationella dokument
Övriga länkar
Prisjämförelser
Terapigrupp
 

 

 

 

 

Utvidgade terapiråd 


Farmakologisk behandling vid rinit
Allergenspecifik immunterapi
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator

Tillbaka

Medicinska riktlinjer

Astma hos barn (april 2014)
Astma hos vuxna (april 2014)
Medicinska riktlinjer KOL (reviderad sept 2013)

Tillbaka

Vårdprogram VGR

Lungcancer (2004) 

Tillbaka

Nationella dokument

Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av rinosinuit

Farmakologisk behandling vid astma

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

 

SBU

SBU
Astma och KOL - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "astma" som sökord.
Lungcancer - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "lungcancer" som sökord.
Rökning - Rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange "rökning" som sökord.

 

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Nationella riktlinjer för lungcancervård

 

TLV

Astma, KOL och hosta


Svensk lungmedicinsk förening

Nationella vårdprogram 

 

Tillbaka

 Övriga länkar

Frågeformulär CAT- Utvärdering av läkemedel vid KOL
Användarmanual CAT

Frågeformulär ACT - Utvärdering av läkemedel vid astma

Tillbaka

Prisjämförelser 

 

Tillbaka

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsizqv5ij5vqt{{wvH%vozmoqwv5{msizqv5ij5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m