Regionala Medicinska Riktlinjer - Läkemedel

På uppdrag av Läkemedelskommittén utarbetar regiongemensamma expertgrupper regionala medicinska riktlinjer inom strategiskt viktiga diagnosgrupper. Riktlinjerna fastställs av Läkemedelskommittén efter hörande av berörda sjukhusförvaltningar, medicinska sektorsråd och regionala terapigrupper samt Program- och prioriteringsrådet.  

Regional Medicinsk riktlinje - Antikoagulantia vid förmaksflimmer (april 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Astma hos barn (november 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Astma hos vuxna  (december 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Bipolära sjukdomar (september 2014)

Regional Medicinsk riktlinje - Demens  (september 2014)

Regional Medicinsk riktlinje - Depression (februari 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Diabetes typ 2 (september 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Dosexpedition  (april 2014, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - D-vitaminbrist (april 2015)

Regional Medicinsk riktlinje - Egenmätning av blodglukos vid diabetes (september 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Erytropoietin  (mars 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Fysisk aktivitet vuxna (maj 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Gikt (februari 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Hjärtsvikt (maj 2014)

Regional Medicinsk riktlinje - Hypertoni (juni 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - IBS, Irritable Bowel Syndrome (februari 2015)

Regional Medicinsk riktlinje - Insomni  (januari 2016) (tidigare Sömnstörning)

Regional Medicinsk riktlinje - KOL (september 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Lipider (september 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Läkemedel och äldre (april 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse (april 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Migrän  (juni 2014)

Regional Medicinsk riktlinje - Osteoporos (december 2015)

Regional Medicinsk riktlinje - Pneumoni (september 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Psoriasis  (juni 2014)

Regional Medicinsk riktlinje - PPI  (februari 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - RLS (restless legs syndrome) (februari 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård antibiotikabehandling  (januari 2015)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård antibiotikaprofylax (november 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård Midazolambehandling  (januari 2015)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård vid peroral antikoagulantiabehandling (november 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Trombocythämmande läkemedel (februari 2014, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Vitamin B12- och/eller folatbrist   (juni 2014)

Regional Medicinsk riktlinje - Ångest (november 2014)

Regional Medicinsk riktlinje - Förskrivning av läkemedel vid utskrivning från sjukhus (feb 2014, revidering pågår) 

 

Riktlinjerna kan beställas från Adress & DistributionsCentrum i Mariestad.

e-post:  


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m