Regionala Medicinska Riktlinjer - Läkemedel

På uppdrag av Läkemedelskommittén utarbetar regiongemensamma expertgrupper regionala medicinska riktlinjer inom strategiskt viktiga diagnosgrupper. Riktlinjerna fastställs av Läkemedelskommittén efter hörande av berörda sjukhusförvaltningar, medicinska sektorsråd och regionala terapigrupper samt Program- och prioriteringsrådet.  

Regional Medicinsk riktlinje - Akne  (maj 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Antikoagulantia vid förmaksflimmer (april 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Astma hos barn (december 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Astma hos vuxna  (december 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Bipolära sjukdomar  (december 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Demens  (december 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Depression (februari 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Diabetes typ 2 (juni 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Dosexpedition (januari 2017)

Regional Medicinsk riktlinje - D-vitaminbrist (april 2015)

Regional Medicinsk riktlinje - Egenmätning av blodglukos vid diabetes (juni 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Erytropoietin (april 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Fysisk aktivitet vuxna (maj 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Gikt (februari 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Behandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion  (mars 2017)

Regional Medicinsk riktlinje - Hypertoni (mars 2017)

Regional Medicinsk riktlinje - IBS, Irritable Bowel Syndrome (februari 2015, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Insomni  (januari 2016) (tidigare Sömnstörning)

Regional Medicinsk riktlinje - KOL (september 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje -Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention  (mars 2017)

Regional Medicinsk riktlinje - Läkemedel och äldre (april 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse (april 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Migrän  (juni 2014, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Osteoporos (december 2015)

Regional Medicinsk riktlinje - Pneumoni (september 2013, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Psoriasis  (juni 2014, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - PPI (maj 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - RLS (restless legs syndrome) (februari 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård Antibiotikabehandling  (januari 2015, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård antibiotikaprofylax (maj 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård Midazolambehandling  (januari 2015, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Tandvård vid peroral antikoagulantiabehandling (maj 2016)

Regional Medicinsk riktlinje - Vitamin B12- och/eller folatbrist   (juni 2014, revidering pågår)

Regional Medicinsk riktlinje - Ångest (november 2014, revidering pågår)

 

 

Regional Medicinsk riktlinje - Förskrivning av läkemedel till patient vid överföring mellan vårdenheter   

Regional Medicinsk riktlinje - Läkemedel vid besök på vårdinrättning

 

Riktlinjerna kan beställas från Adress & DistributionsCentrum i Mariestad.

e-post:  


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m