LUPP-Läkemedelsupplysning i Västra regionen

 En kostnadsfri informationstjänst för regionens vårdpersonal

 E-post:  

Telefon: 031-342 85 65, mån-fre 09:00-15.30

 

LUPP är en del av Klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårt team består av läkare, apotekare och barnmorska. Vi tillhandahåller producentobunden och evidensbaserad information om läkemedel till sjuk- och tandvården. Såväl patient-specifika som mer principiella kliniska läkemedelsfrågor välkomnas.

 

Tips på hur du kan formulera din fråga!

• För alla patientfrågor – Ange relevant anamnes och aktuella mediciner

• Biverkningsfrågor – Ange symtom, tidssamband mellan läkemedel och symtomdebut samt hur länge patienten intagit läkemedlet.  

• Interaktionsfrågor – Planerad insättning eller pågående behandling?

• Graviditetsfrågor – Planerad eller pågående? Graviditetsvecka?

• Amningsfrågor – Barnets ålder, vikt. Fött i fullgången tid? Hur ofta ammas barnet?

• Farmaci – Preparat, tillverkare och administreringssätt.

 

LUPP

Klinisk farmakologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bruna stråket 21

413 45 Göteborg

 

Uppdragsgivare är Område Läkemedel, Hälso- och sjukvårdsavdelningen i VGR.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBt}xx5{}H%vozmoqwv5{mt}xx5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5|}s}sqvwH%vozmoqwv5{mkizqvi5|}s}sqvwH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m