Akutförråd med läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen beslutar om inrättande av kommunala akutförråd med läkemedel efter framställning från MAS i kommunen.  

Västra Götalandsregionen har avtal med Apoteket AB om leveranser av läkemedel till de kommunala akutförråden. Beställning av läkemedel görs via Marknadsplatsen. 

För mer information om läkemedel se Sjukhusapoteket VGR

Sortiment i kommunala akutförråd

Användaranvisningar
Praktiskt information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelsförråden.

Generikalistan utgår 1 februari 2015.Vilka läkemedel som är utbytbara finns nu på FASS.se

För frågor om sortimentet i kommunala akutförråd:  

För frågor om beställning i Marknadsplatsen:  


Beställning av läkemedel till kommunala akutförråd:

Inloggning till Marknadsplatsen

Lathund för läkemedelsbeställning

Praktisk hantering av läkemedelsbeställningar

Kommunala Akutförråd Mallar och Utbud

 

Marknadsplatsens sökfunktion

InleveransRutiner:

Rutin för Kommunala akutläkemedelsförråd - ny

Smittförande avfall och läkemedelsavfall

 

OBS! Nya blanketter:

Ansökan om inrättande av Kommunala akutläkemedelsförråd - ny

Under en övergångsperiod vill vi att ni anger både det nya GLN-numret
och Kund-numret när ni fyller i nedanstående blanketter:

Ändring av uppgifter för Kommunalt akutläkemedelsförråd - ny

Avveckling av Kommunalt akutläkemedelsförråd - ny

Behörighetsansökan för beställning av läkemedel till kommunala akutförrådUtskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{wz|qumv|{zilm|5tismumlmtH%vozmoqwv5{m{wz|qumv|{zilm|5tismumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muizsvil{xti|{mv5{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m