Förskrivningsregler

Receptförskrivningsregler kapitel från Läkemedelsboken 2014

Läkemedelsförmånerna  kapitel från Läkemedelsboken 2014


Bestämmelser om receptförskrivning finns i huvudsak i Läkemedelsverkets receptföreskrifter, Länk till författningssamling.  Lagen om läkemedelsförmåner påverkar också receptförskrivningsreglerna, Länk till lagen.

Läkemedel som inte är godkända av Läkemedelsverket eller gemensamt inom EU kan förskrivas efter tillåtelse, licens, från Läkemedelsverket. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m