Sjuksköterskors förskrivningsrätt

Bakgrund

Det har rått delade meningar angående sjuksköterskors förskrivningsrätt i ApoDos och deras möjlighet att ändra eller sätta ut andra behöriga förskrivares ordinationer. Därför har Apoteket AB ställt följande frågor till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

  • Får en sjuksköterska ändra eller sätta ut en annan sjuksköterskas ordination.
  • Får en sjuksköterska ändra eller sätta ut en annan läkares ordination om läkemedlet och indikationen ryms inom sjuksköterskans behörighet.

Klargörande angående sjuksköterskors förskrivningsrätt i ApoDos

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har samma uppfattning i denna fråga.

Rätten för sjuksköterskor att förskriva läkemedel på recept är begränsat till ett visst antal läkemedel med angivna indikationer

Förskrivningsrätten med de begränsningar som finns framgår av Socialstyrelsens föreskrifter. Inom ramen för nämnda föreskrifter har sjuksköterskor som uppfyller kompetenskraven samt är registrerade hos Socialstyrelsen, möjlighet att sätta in och sätta ut läkemedel i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förskrivningsrätten är inte underordnad någon annan förskrivares. En sjuksköterska som är behörig kan således ändra eller sätta ut en annan sjuksköterska eller läkares förskrivning, om den aktuella förskrivningen omfattas av samma behörighet. En förutsättning är att verksamhetschefen lokalt inte bestämt någon annan policy beträffande andras förskrivningar.

 

2005-12-29

Lena Gutwasser
Apoteket AB

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m