Dosexpedition

Västra Götalandsregionen har upphandlat tjänsten dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB. Avtalet trädde ikraft i januari 2016.

 

Dossortiment läkemedel i Västra Götaland

Ändra förvalt dosapotek i Pascal - VGR

Regional Medicinsk riktlinje - Dosexpedition

Frågor och svar

 

Förändrade regler vid förskrivning av dosläkemedel

Den 1 januari 2017 upphör dosreceptets status som recept i och med att Läkemedelsverkets nya föreskrift träder i kraft. Det innebär att all förskrivning måste ske elektroniskt via Pascal. Det är inte längre möjligt att ordinera läkemedel direkt på dosreceptet och faxa till dosleverantören (Apoteket AB).

Nyhetsbrev - Förändrade regler vid förskrivning av dosläkemedel

 

Reservrutin vid dosordination

 

Vid dosfrågor kontakta Apotekets kundtjänst: 

Telefon: Kundtjänst, måndag-fredag kl. 8-17: 0771-210 210

Skicka meddelande:  

 

Funktionsbrevlåda för dostjänsten:  

 

Apotekets hemsida (www.apoteket.se/apodos)

Apotekets information
Bilder från informationsträffar

Vid nyinsättning av dosexpedition är det viktigt att patient eller dess kontaktperson får både muntlig och skriftlig information om dosexpedition.
Patientinformation 

 

Pascal ordinationsverktyg - dosordinationer

Support:

Offentliga och privata vårdgivare med vårdavtal i Västra Götaland

Det finns tre olika alternativ för att felanmäla gällande Pascal;

1. Ring VGR-IT Service Center 010- 47 37 100, när du kommit fram ange att det gäller Pascal

2. Anmäl ärende via VGR IT:s hemsida (gäller endast inom VGR) där kan du även se status på ditt ärende

Användare i kommuner hänvisas till respektive kommuns lokala supportrutin

 

Dosexpedition är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering men som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t ex på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Förskrivning av dosdispenserade läkemedel ska göras via Pascal-ordinationsverktyg. För mer information se, www.vgregion.se/pascal
Inloggning via sjunet: www.eordinationpascal.sjunet.org/
Inloggning via internet: https://www.eordinationpascal.se/

Avvikelser angående dosleveranser skall alltid rapporteras. Du kan använda din arbetsplats vanliga avvikelseblankett eller den avvikelseblankett som dosapoteket tagit fram, se blankett nedan. 

  

Dokument och blanketter

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBixwlw{Hixw|msm|5{mixwlw{Hixw|msm|5{muiqt|wBlw{5tismumlmtH%vozmoqwv5{mlw{5tismumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m