Välkommen till Vårdgivarstödet

Nyheter

 

Nyhetsbrev 2016-09-08
Licensalternativ till Haldol injektion i kommunala akutläkemedelsförråd

Nyhetsbrev 2016-08-25
Brist på Etopofos 

 

Regional utbildning 

Läkemedelsdagen 26 oktober 2016
Tid: 26 oktober, kl. 09:15 - 16:00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan, Göteborg
Målgrupp: Läkare i den offentliga och privata sjukvården i Västra Götalandsregionen
Program och anmälan


Övriga utbildningar på gång

 

Information
Pascal till rätt patient 

Säker läkemedelsanvändning med VGR:s blandbarhetsdatabas

Nya Regionala Medicinska riktlinjer
Diabetes typ 2
Egenmätning av blodglukos

Beställ REK och LB   

REKlistan 2016 - digital version
Informationsmaterial REKlistan 2016

Beställ läkemedelsboken

 

 

Riktlinjer/Terapiråd

Genom den interaktiva gubben Röds olika
delar har du snabb tillgång till de olika
terapiråden och dess rekommenderade
läkemedel.

 

Substans


Tidigare nummer

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m