Välkommen till Vårdgivarstödet

Nyheter

Ny hemsida för läkemedel 6 april:

www.vgregion.se/lakemedel

Vårdgivarstödet kommer därmed att stängas ner.

 

Nyhetsbrev 2017-03-29
Ordnat införande av Kyprolis i kombination med dexametason för behandling av multipelt myelom 

 

Nyhetsbrev 2017-03-24
Oralovite åter restnoterad

Nyhetsbrev 2017-02-08
Information kring Cedax (ceftibuten)

 

Regional utbildning 


Övriga utbildningar på gång

 

Information
Pascal till rätt patient 

Säker läkemedelsanvändning med VGR:s blandbarhetsdatabas

 

Nya Regionala Medicinska riktlinjer

Demens

Dosexpedition

Behandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion 

Hypertoni

Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention

   

REKlistan 2017 - digital version
Informationsmaterial REKlistan 2016

Beställ läkemedelsboken

 

 

Riktlinjer/Terapiråd

Genom den interaktiva gubben Röds olika
delar har du snabb tillgång till de olika
terapiråden och dess rekommenderade
läkemedel.

 

Substans


Tidigare nummer

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m