Välkommen till Vårdgivarstödet

Nyheter

 

Regional utbildning 


Övriga utbildningar på gång

 

Information
Pascal till rätt patient 

 

Regional Medicinsk riktlinje
RMR Antikoagulantia vid förmaksflimmer
RMR Läkemedel och äldre
RMR Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

 

Nyhetsbrev 2016-05-13
Återbäringsavtal etanercept – Benepali och Enbrel

Nyhetsbrev 2016-05-12
Ordnat införande av Opdivo vid icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp 

Nyhetsbrev 2016-05-12
Ordnat införande av Entresto vid hjärtsvikt 

Beställ REK och LB   

REKlistan 2016 - digital version
Informationsmaterial REKlistan 2016

Beställ läkemedelsboken

 

 

Riktlinjer/Terapiråd

Genom den interaktiva gubben Röds olika
delar har du snabb tillgång till de olika
terapiråden och dess rekommenderade
läkemedel.

 

Substans


Tidigare nummer

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m