Välkommen till Vårdgivarstödet

Nyheter

 

Nyhetsbrev 2016-12-27
Förändrade regler vid förskrivning av dosläkemedel

 

Regional utbildning 

REKdag - 2 februari 2017
Program och anmälan REKdagen 2 februari 2017


Övriga utbildningar på gång

 

Information
Pascal till rätt patient 

Säker läkemedelsanvändning med VGR:s blandbarhetsdatabas

 

Nya Regionala Medicinska riktlinjer
Demens

Bipolära sjukdomar

Beställ REK och LB   

REKlistan 2016 - digital version
Informationsmaterial REKlistan 2016

Beställ läkemedelsboken

 

 

Riktlinjer/Terapiråd

Genom den interaktiva gubben Röds olika
delar har du snabb tillgång till de olika
terapiråden och dess rekommenderade
läkemedel.

 

Substans


Tidigare nummer

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m