Vaccination mot HPV

En sida för dig som arbetar på vårdcentral, ungdomsmottagning eller inom skolhälsovården med vaccination mot HPV eller som kommer i kontakt med de målgrupper som berörs. Här hittar du aktuell information, faktainformation och länkar som du kan använda för egen del eller hänvisa vidare till.

Aktuellt

Flickor som är födda mellan 1993 och 1998 kommer att vaccineras via Västra Götalandsregionen på vårdcentralerna. De kommer att få brev hem med erbjudande om gratis vaccination mot livmoderhalscancer. De första breven skickas ut vecka nio till flickor födda 1993-1994. Följande vecka får flickor födda 1995-1996 brev och vecka elva går brevet till flickor födda 1997-1998.

Skolhälsovården planerar att starta med sina vaccinationer i mars då man räknar med att tillgången på vaccin är obegränsad.

Målgrupper

Alla flickor födda 1993-1998 kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination på valfri vårdcentral. De kommer att få ett brev hem med information om vilket skydd en vaccinering ger mot livmoderhalscancer och bokar själv tid för att vaccinera sig. 

Flickor födda 1999 eller senare vaccineras via skolhälsovårdens vaccinationsprogram när de går i femman eller sexan.

Kommunikationsinsatser

Målet är att så många flickor som möjligt ska välja att vaccinera sig mot HPV.

Vi startar med ett fåtal kommunikationsaktiviteter och följer vaccinationsfrekvensen via Svevac för att bedöma om det behövs ytterligare insatser. Förutom brevet som skickas hem respektive delas ut via skolhälsovården kommer affischer att distribueras till vårdcentraler, ungdomsmottagningar och skolor.

Du som i ditt arbete möter den aktuella målgruppen har en viktig kommunikativ uppgift när det gäller att svara på frågor eller hänvisa till mer information. Mer information och svar på vanliga frågor hittar du här på webbplatsen. Återkoppla gärna till någon av kontaktpersonerna om du saknar information.

Kortadress till sidan: www.vgregion.se/hpv


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m