Vaccination mot HPV

En sida för dig som arbetar på vårdcentral, ungdomsmottagning eller inom skolhälsovården med vaccination mot HPV eller som kommer i kontakt med de målgrupper som berörs. Här hittar du aktuell information, faktainformation och länkar som du kan använda för egen del eller hänvisa vidare till.

Målgrupper

Flickor födda 1999 eller senare vaccineras via skolhälsovårdens vaccinationsprogram när de går i femman eller sexan.

Flickor som inte vaccinerats via skolhälsovården kan erbjudas vaccination via primärvård i Västra Götalandsregionen upp till och med 26 års ålder.

Målet är att så många flickor som möjligt ska välja att vaccinera sig mot HPV.

Du som i ditt arbete möter den aktuella målgruppen har en viktig kommunikativ uppgift när det gäller att svara på frågor eller hänvisa till mer information. Mer information och svar på vanliga frågor hittar du här på webbplatsen. Återkoppla gärna till någon av kontaktpersonerna om du saknar information.

Kortadress till sidan: www.vgregion.se/hpv


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m