Utbildning

Regionen avser att ta ett större ansvar för en obunden läkemedelsutbildning. Avsikten är att aktuella utbildningserbjudanden skall redovisas på hemsidan.  

Regionala konferenser
Utbildningsmaterial/Dokumentation

 

Regionala konferenser

 

Tillbaka  

 

Utbildningsmaterial / dokumentation

 

REKdag 2017
Tid:
2 februari kl. 09:15 - 16:00
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Målgrupp: Förskrivare i den offentliga och privata sjukvården i Västra Götalandsregionen
REKlistan 2017 och fokusområden Jan Carlström
Hur mycket kalcium och D-vitamin ska man ge vid osteoporosbehandling? Mattias Lorentzon
Läkemedelsgenomgångar - tips och trix Christina Sjöberg
Endokrinologisk behandling inom primärvården Anna Nilsson
Förbättrad behandlingsregim vid diabetes typ 2 Stig Attvall
FYSS eller FASS - nyheter från terapigrupp Fysisk aktivitet Mats Börjesson
Så undviks överdiagnostik och överbehandling vid borrelia Gunnar Jacobsson

Program

 

Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL
Tid:
8 december, kl. 09:00 - 16:30
Plats: Pulsen konferens, Borås
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen som arbetar med astma- och KOL-patienter inom primärvård eller på sjukhus
Aktuella behandlingsrekommendationer vid astma hos vuxna Monica Arvidsson
Aktuella behandlingsrekommendationer vid astma hos barn Göran Wennergren
Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Anita Nordensson
Rätt inhalationsteknik och fysisk träning Ewa-Lena Johansson
Hosta - förslag på utredning Gudrun Hemeren
Aktuella behandlingsrekommendationer vid icke-persisterande och persisterande rhinosinuit med eller utan näspolypos Anders Arbrandt

Program

 

Barn och läkemedel ur ett internationellt perspektiv
Tid: 10 november, kl. 09:00 - 16:00
Plats: Götheborg Salen, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen, Göteborg
Målgrupp: Läkare inom eller med intresse för barnsjukvård i Västra Götalandsregionen

Program

 

Regional FaR-dag 2016
Tid:
27 oktober, kl. 08:30 - 12:00
Plats: Sahlgrenska aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Målgrupp: Samtliga kliniskt verksamma som möter patienter som är i behov av fysisk aktivitet som rekommendation samt övriga intresserade av FaR frågor.
Äldre och fysisk aktivitet Ingibjörg Jonsdottir
Läkemedel och fysisk akitvitet Anders Mellén
Fysisk aktivitet vid migrän Emma Varkey
Nya RMR Fysisk aktivitet vuxna Per-Olof Ljungdahl
Nytt kring regionuppdraget Erica Sandberg, Pia Haikka
Program

 

Läkemedelsdagen 26 oktober 2016
Tid: 26 oktober, kl. 09:15 - 16:00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan, Göteborg
Målgrupp: Läkare i den offentliga och privata sjukvården i Västra Götalandsregionen
Förskrivningsstatistik från VGR Allmänna råd vid insättning av opioider Anders Mellén
Lämpliga läkemedel, dos och behandlingstid vid akut och kronisk smärta Christian Simonsberg
Nedtrappning av opioider i primärvården Christian Simonsberg
Icke-farmakologisk behandling av kroniska smärttillstånd Marie Eckerlid
Läkemedel vid Astma/KOL - nya nationella riktlinjer Monica Arvidsson
Läkemedel vid RLS och Parkinsons sjukdom - nya behandlingsriktlinjer Filip Bergquist
Smärtbehandling i palliativ vård Gunnar Eckerdal
Program 

 

TBE-vaccin - vem behöver det?
Tid:
15 april 2016, kl. 13:00 - 16:00
Plats:
Göteborgs Konserthus, Göteborg
Målgrupp:
 läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen
Program 
Aktuellt om TBE - vem drabbas och hur skyddar man sig? Peter Nolskog
Om TBE-vacciner Ulrica Sand-Höglund
Borrelia och andra fästingburna sjukdomar Daniel Bremell

 

REKdag 2 februari 2016
Tid:
2 februari kl. 09:15 - 16:00
Plats:
SAS Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Målgrupp:
förskrivare i den offentliga och privata sjukvården i Västra Götalandsregionen
Program
Läkemedelskommitténs huvudbudskap i REKlistan 2016 Jan Carlström
Gikt - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Mats Dehlin
Smärta - Hur optimerar vi behandlingen av benign smärta? Anders Mellén
Barn och läkemedel - Vad behöver en specialist i allmänmedicin tänka på? Anna-Carin Wetterstrand Enelund och Jenny Kindblom
Inkontinens - Aktuella rekommendationer Elisabeth Stadberg
Astma/KOL - Aktuella rekommendationer för läkemedelsbehandling Monica Arvidsson
Läkemedel vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) - Vad är viktigt att tänka på? Ulla-Britt Mattsson
Presentation av den digitala REKlistan Christer Printz
Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Eva Angesjö
Diabetes - Nyheter i rekommendationerna Jan Alvång

 

 

Lunchmöte om D-vitaminbrist
Tid:
24 november 2015, kl. 12:00 - 13:30
Plats:
Restaurang Bon Vivant, Lilla Bommen 5A, Göteborg
Målgrupp:
läkare i Västra Götalandsregionen
Program
D-vitaminbrist - när ska vi behandla?

 

Utbildningsdag kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL
Tid: 19 november 2015, kl. 09:00 - 16:30
Plats:
Ägget, NÄL, Trollhättan
Målgrupp: läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen som arbetar med astma- och KOL-patienter inom primärvård eller på sjukhus
Program
Aktuella behandlingsrekommendationer vid astma hos vuxna Monica Arvidsson
Aktuella behandlingsrekommendationer vid astma hos barn Ann Olsson
Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson
Kostnadseffektiv behandling - fysisk träning och rätt inhalationsteknik  Ewa-Lena Johansson
Spray eller pulverinhalator - för eller emot? Ronny Larsson
Aktuella behandlingsrekommendationer vid allergisk och icke allergisk rinit samt näspolypos Anders Arbrandt

 

Utbildningsdag om Barn och neurologi
Tid: 4 november 2015 kl. 9.00-16.00
Plats: Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg
Målgrupp: Läkare inom eller med intresse för barnsjukvård i VG-region
Program
Epilepsi: diagnostik, utredning och behandling Martin Jägervall
Epilepsi: remiss, vårdnivå VGR och fördjupning Tove Hallböök
TDM koncentrationsbestämning av epilepsiläkemedel Magnus Axelsson
Reflektioner epilepsi Ragnar Bergström
Tankar om huvudvärk Ragnar Bergström
Huvudvärk/migrän behandling i VGR Mats Cederlund
Huvudvärk/migrän behandling, förebyggande behandling m m Jacques Bruijn

 

REKfrossan 2015
Tider:

4 november, kl. 13:00 - 16:30, Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska
12:15 - 13:00 REK-macka till de som önskat (gäller vid alla tillfällen)
Målgrupp: i första hand förskrivare, speciellt AT-  eller ST-läkare
Program och anmälan

 

Utbildning gastroenterologi för primärvården
Tider:

5 november, kl. 13:00 - 16:30, Bohusläns museum, Uddevalla
Målgrupp: Förskrivare i primärvården
Anmälan:
http://www.vgregion.se/gastro
Program:
Göteborg
Skövde
Uddevalla

 

Regional FaR-dag 2015
Tid:
7 oktober 2015 kl. 09:00 - 16:00
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Program
Region-nytt från terapigrupp Fysisk aktivitet Stefan Lundqvist
Nya FYSS 2015/2016 Mats Börjesson
Nya FYSS - Hjärta/Kärl  Åsa Cider
Nulägesrapport regionala riktlinjer Erica Sandberg och Pia Haikka
"Hälsolyftet" - Närhälsans metodik för hälsofrämjande och förebyggande arbete Ingela W Kumlin
Nya FYSS - Barn och ungdomar Åse Blomqvist
Nya FYSS - Psykisk ohälsa Ingibjörg Jonsdottir
 

Fortbildningsdag läkemedel 6 oktober 2015
Tid:
6 oktober kl. 09:15 - 16:00
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget, Göteborg
Målgrupp: Läkare i den offentliga och privata sjukvården i Västra Götalandsregionen
Program
Sömnläkemedelsprojektet i VGR Claes Ridderbjelke
Icke-farmakologisk behandling vid sömnstörningar Elna Persson
Nytta och risk med antitrombotiska läkemedel för äldre Sigurd Vitols
Biologiska läkemedels roll nu och i framtiden  Bengt Ljungberg, Ann Johnsson
Nya reumaläkemedel: Vad behöver en specialist i allmänmedicin tänka på? Dan Norberg

 

Nyanlända barn och ungdomar, 17 september 2015
Program 
Om migration till Sverige Margareta Johnson
Hur mår barnen? Ulrika Hedberg
Hälsoundersökning av barn Annette Fogels
Ofullständigt vaccinerade barn och unga Ann-Sofie Cavefors
Infektionssjukdomar hos nyanlända Leif Dotevall

 

TBE-vaccin - vem behöver det?
Tid:
11 maj 2015, kl. 13:00 - 16:00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg
Målgrupp: läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen
Arrangör: Regionala terapigruppen Vaccin och Smittskyddsenheten
Program 

Gastroenterologi för primärvården
Plats:
Pulsen Konferens, Borås
Tid: 7 maj, kl. 13:00 - 16:30, lunch kl. 12:00 (ingår)
Arrangör: Terapigrupp Mage-tarm, Västra Götalandsregionen
Målgrupp: förskrivare inom primärvård, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats.
Program


REKdag - lansering av REKlistan 2015, 4 februari 2015
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Program 
Introduktion REK-dagen  Jan Carlström
D-vitaminbrist - när ska vi behandla? Mattias Lorentzon
Aktuell information om läkemedel inom hjärta-kärlområdet Karin Manhem
Aktuell information om läkemedel vid inkontinens  Pär Lodding
Läkemedel vid ångestsjukdomar - presentation av ny MR Jan Svedlund
Läkemedelsbehandling av IBS - presentation av ny RMR Anders Lasson
Neuroborrelios och sinuit - överdiagnostik och överbehandling Gunnar Jacobsson
Presentation av REK-appen Christer Printz
Opioidernas plats i terapin vid benign smärta, samt val av COX-hämmare Anders Mellén
Aktuell information om läkemedel vid astma/KOL Monica Arvidsson

 

Nyanlända barn och ungdomar 20 januari 2015
Program
Hur mår barnen? - Ulrika Hedberg, Flyktingbarnteamet
Ofullständigt vaccinerade barn och unga - Ann-Sofie Cavefors
Infektionssjukdomar hos nyanlända - Leif Dotevall
Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år
Länkar

 

Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL 20 november 2014
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Tid: 20 november kl. 09:30 - 16:30
Aktuella behandlingsrekommendationer vid astma hos vuxna Monica Arvidsson
Nya och gamla läkemedel vid KOL Anita Nordenson
Spray eller pulverinhalator - för eller emot?  Åke Johansson
Kostnadseffektiv behandling - fysisk träning och rätt inhalationsteknik Ewa-Lena Johansson
Inhalationsteknik Ewa-Lena Johansson
Patientfall Ronny Larsson
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen som arbetar med astma- och KOL-patienter inom primärvård eller på sjukhus.
Arrangör: Terapigruppen Allergi-Andning-ÖNH
Program

 

REK frossan 2014 - en utbildningseftermiddag om läkemedel och riktlinjer
Målgrupp: förskrivare, speciellt AT- eller ST-läkare
Program
Finns det någon nytta med D-vitaminbehandling - vad säger evidensen? Mattias Lorentzon
Användning av sömnläkemedel och lugnande läkemedel i VGR Claes Ridderbjelke och Per-Anders Abrahamsson
Äldre och läkemedel - hur svårt kan det vara? Christina Sjöberg
Läkemedelsberättelser - vad ska de vara bra för? Christina Sjöberg

 

Regional läkemedelsdag 4 november 2014
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Tid: 4 november kl. 09:15 - 16:00
Målgrupp: Läkare i den offentliga och privata sjukvården i Västra Götalandsregionen
Program
Modern läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt Bert Andersson
Läkemedelsinteraktioner Magnus Axelsson
Antibiotikaprofylax vid tandvård Johan Blomberg
Antibiotikaprofylax i tandvården Gunnar Jacobsson
Vitamin B12 och/eller folatbrist Catharina Lewerin
Nyheter om p-piller Elisabeth StadbergLäkemedelsdagen fortbildning 21 maj 2014
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Tid: 21 maj 2014, kl. 09:00 - 16:00
Målgrupp: Läkare i den offentliga och privata sjukvården i Västra Götalandsregionen

Program
Nyttan med biverkningsrapportering Anders Mellén
Praktiska frågor kring dostjänsten Rolf Färnlöf
Antibiotikaförskrivning - var står vi idag? Tinna Åhrén
Diabetes typ 2 - aktuell läkemedelsbehandling Hjördis Fohrman, Stig Attvall
KOL - aktuell läkemedelsbehandling  Åke Johansson
Läkemedelsbehandling vid rökavvänjning Hans Gilljam

RMR dosexpedition  
 

Utbildning vaccination
27 november 2013, kl. 13:00 - 16:00
Plats: Götheborg salen, Läppstiftet, Göteborg
Målgrupp:
läkare och sjuksköterskor som arbetar inom skol- och barnhälsovård
Program: Regionala terapigruppen Vaccin bjuder in till en halvdagsutbildning om uppvaccinatio av nyanlända barn och ungdomar
Arrangör: Terapigrupp Vaccin

 

Regional läkemedelsdag 19 november 2013
Program
Regionens handlingsplan för att minska förskrivningen av sömn- och lugnande medel Claes Ridderbjelke och Johan Sandelin
Antikoagulantia vid förmaksflimmer Bert Andersson
Hur möter vi framtidens vårdbehov? Empati och högteknologi i hälso- och sjukvården Anders Ekholm

 

Barn och smärta 6 november 2013
Program
Smärtfysiologi Helena Backlund Wasling
Smärtfarmakologi Anders Mellén
Smärtvård VGR Nenad Stankovic
Skattning av långvarig smärta Stefan Nilsson
Behandling av akut smärta Philipp Mittermaier
Långvarig smärta hos barn och ungdomar - psykologisk behandling Anna Norén
Långvarig smärta hos barn och ungdomar - farmakologisk behandling och patientfall Olaf Gräbel
Lathund farmaka

 

Dagen D, vitamin D på frammarsch  - en solskenshistoria? 9 september 2013

Program  
Benhälsa och vitamin D, Mattias Lorentzon
Vitamin D i ett bredare perspektiv, Anna Nilsson
Barn och vitamin D, Diana Swolin-Eide

 

Vaccination av nyanlända barn och ungdomar 9 april och 12 april 2013

Program
Flyktingbarnteamets verksamhet  - Nadja Lindblad
Riktlinjer för uppvaccination av barn och ungdomar från andra länder - Ann-Sofie Cavefors
HIV, hepatit och TBC - Leif Dotevall
Tips på länkar som berör detta område
 

Fortbildningsdag läkemedel 14 november 2012
med fokus på bl.a rörelseorganens sjukdomar och nya riktlinjer för behandling av dessa

Program
Osteoporosbehandling Mattias Lorentzon
Fysisk aktivitet/FaR som behandlingsmetod Stefan Lundqvist
Artrosskolan och BOA Carina Thorstensson
Läkemedelsbehandling vid reumatiska sjukdomar Tomas Bremell och Mats Dehlin
Medicinska riktlinjer depression hos vuxna Lennart Bogren

 

Barnallergologi/astma - hur gör vi idag? 8 november 2012
Program
Från näskli till anafylaxi Ann Olsson
Atopiskt eksem Maria Haraldsson
Astma Bill Hesselmar

 

Fortbildningsdag läkemedel 10 maj 2012
Dags att vakna! En dag om sömn och andra förmåner
Program
Kan vi, och bör, vi minska antibiotikaförbrukningen? - Tinna Åhrén
Prognosrapport över läkemedelskostnaderna i VGR - Anna Lindhé, Christian Lindberg
Hur bedömer TLV vad ett läkemedel får kosta inom förmånen? - Karl Arnberg
Hur fungerar TLVs beslut för förskrivaren i praktiken - Ellen Vinge
Sover vi för mycket eller för lite? - Lena Leissner
Så förskriver vi sömnläkemedel i VGR - Georg Dolk
Så ska vi minska förskrivningen av sömnläkemedel - Lennart Bogren
Hitta "sömnindikatorer" i SPEAR - Björn Nilsson

 

TBE-vaccin - vem behöver det? 19 och 21 mars 2012
Program
TBE - fästingburen hjärninflammation - Peter Nolskog
Aktuellt om borrelia och neoehrilichia - Leif Dotevall

 

Fortbildningsdag läkemedel 15 november 2011
Program
Hälso- och sjukvård i VGR Utmaningar och möjligheter - Ann Söderström
Effektiv behandling av smärta - Olaf Gräbel
Finns effektiv smärtbehandling? - Eva Thornberg
Regionala Medicinska RiktlinjerFysisk aktivitet vuxna - Anders Mellén
MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion -Per-Erik Lygner
Multiresistenta bakterier. En enkel resa till Eländet - Gunnar Kahlmeter
”Kom ihåg”–konkreta råd om läkemedel och miljö - Johan Flarup

  

Pediatrisk gastroenterologi 10 nov 2011
Program
Patofysiologin bakom förstoppning_Gunnar Göthberg
Obstipation ur ett länssjukvårdsperspektiv_Rikard Arkel
Praktiskt omhändertagande av det förstoppade barnet_Rose-Marie Adler
Förekomst, utredning behandling av reflux hos barn_Robert Saalman
Barnkirurgiska aspekter på reflux_Gunnar Göthberg
Erosioner_Birgitta Lindquist
Gastriter orsakade av HP-infektion_Suzanne Nilsson

  

Rätt från början - en dag om läkemedel och patientsäkerhet 5 april 2011
Program och inbjudan

Strama tyglar för antibiotika - Anders Lundqvist
Patientsäkerhet och läkemedel - Claes-Håkan Björklund
Nationell äldresamordning. Hur kan läkemedelsbehandlingen för de mest sjuka äldre förbättras? - Eva Nilsson Bågenholm
Farmakogenetik - Anna Eriksson

  

Fortbildningsdag läkemedel 9 november 2010
Programmet
Läkemedelskoncentrationsbestämningar - Mats Ohlson
Läkemedelsbehandling vid demens, när, var och hur? - Sonja Klingén, Ulla-Britt Mattsson
Restless Legs Syndrom, Medicinska riktlinjer – Per-Erik Lygner
Läkemedel och äldre - Christina Sjöberg
Medicinska riktlinjer - Egenmätning av blodglukos vid diabetes (rev okt 2010)Medicinska riktlinjer - RLS (augusti 2010)

 

Tillbaka


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m