Statistik 

Prognosrapport

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2015-2016.
>>läs rapporten

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2014-2015.
>>läs rapporten

 


Förändringar i tillgängligheten till läkemedel i primärvården efter vårdvalet

>> läs rapporten

 

 

Benchmarking 4-länssamarbetet 

I sammarbete med Stockholms läns landsting, Region Skåne och Landstinget i Östergötland har Läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen tagit fram en benchmarkingrapport för läkemedelsområdet 2007. Jämförelsen baseras på Socialstyrelsens läkemedelsregister.

>>läs rapporten


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{msizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{m