Vaccin

Namn                                                                         Arbetsplats
Kontaktpersoner  

Ordförande
Ulrica Sand Höglund, vårdcentralschef 
 

Närhälsan Vårdcentralen Olskroken

Sekreterare
Emma Lindhardt, apotekare            

Enhet Läkemedel och hjälpmedel
   
Övriga medlemmar  

Rose-Marie Carlsson, överläkare

Vårdhygien SU

Susannah Castenbladh Leach, ST-läkare

Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ann-Sofie Frisk Cavefors, överläkare Centrala Barnhälsovården
Marianne Jertborn, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Susanne Woxenius, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universistetssjukhus/Östra

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tzqki5{ivl4pwot}vlH%vozmoqwv5{m}tzqki5{ivl4pwot}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBmuui5tqvlpizl|H%vozmoqwv5{mmuui5tqvlpizl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m