Vaccin

Namn Arbetsplats
Kontaktpersoner  

Ordförande
Ulrica Sand-Höglund, vårdcentralschef 
 

Närhälsan Vårdcentralen Olskroken

Sekreterare
Anna-Lena Olsson
            

Närhälsan Chefläkaravdelning
   
Övriga medlemmar  
Thomas Arvidsson, överläkare Centrala Barnhälsovården
Rose-Marie Carlsson
överläkare
Vårdhygien SU
Ann-Sofie Cavefors
överläkare
Centrala Barnhälsovården
Per Follin, smittskyddsläkare Smittskyddsenheten
Marianne Jertborn, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Björn Torén, ST-läkare Läkemedelsenheten, Klinisk farmakologi, SU/Sahlgrenska
Daniel Wallmyr, överläkare Centrala Barnhälsovården Sydost

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tzqki5{ivl4pwot}vlH%vozmoqwv5{m}tzqki5{ivl4pwot}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5t5wt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5t5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{msizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{m