Vaccin

Namn Arbetsplats
Kontaktpersoner  

Ordförande
Ulrica Sand-Höglund, vårdcentralschef 
 

Närhälsan Vårdcentralen Olskroken

Sekreterare
Anna-Lena Olsson
            

Närhälsan Chefläkaravdelning
   
Övriga medlemmar  
Thomas Arvidsson, överläkare Centrala Barnhälsovården
Rose-Marie Carlsson
överläkare
Vårdhygien SU
Ann-Sofie Cavefors
överläkare
Centrala Barnhälsovården
Marianne Jertborn, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Susanne Woxenius, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universistetssjukhus/Östra

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tzqki5{ivl4pwot}vlH%vozmoqwv5{m}tzqki5{ivl4pwot}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5t5wt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5t5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m