Reumatologi

Namn arbetsplats
Kontaktpersoner  
Ordförande
Ulf Lindström, specialistläkare 
 
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sekreterare
Anna Lindhé, apotekare
 
Enhet läkemedel och hjälpmedel, Koncernkontoret
   
Övriga medlemmar  
Stefan Berg, överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Daina Lasaitiene, överläkare Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus
Zoltán Nagy, överläkare Medicinmottagningen Kärnsjukhuset, Skaraborgs sjukhus
Johan Quester, läkare Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
   
   

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tn5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{m}tn5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5{|zw}lHixw|msm|5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m