Reumatologi

Namn arbetsplats
Kontaktpersoner  
Ordförande
Ulf Lindström
 
Reumatologen Sahlgrenska, Område4, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sekreterare
Anna Lindhé, apotekare
 
Enhet läkemedel och hjälpmedel, Koncernkontoret
   
Övriga medlemmar  
Stefan Berg, överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Marina Filippova, specialistläkare Medicinmottagningen Kärnsjukhuset, Skaraborgs sjukhus
Göran Kvist, överläkare Reumatologsektionen, Södra Älvsborgs Sjukhus
Ulf Lindström, specialistläkare  Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Johan Quester, läkare Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
   

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tn5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{m}tn5tqvl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5{|zw}lHixw|msm|5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m