Neurologi

Namn
 
arbetsplats
Kontaktpersoner  
Ordförande
Mats Elm, distriktsläkare  
Primärvårdskansliet Borås

Sekreterare
Lena Stroud, apotekare
 

Sjukhusapoteket VGR NU-sjukvården
   
Övriga medlemmar  
Mats Cederlund, överläkare

Barn- och ungdomskliniken
NÄL, NU-sjukvården

Filip Bergquist, specialistläkare

Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Petra Redfors, överläkare Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Per-Erik Lygner, överläkare Neurologikliniken, Frölunda specialistsjukhus
Maria Nyström, Specialistläkare Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

 

Tillbaka till terapigruppens hemsida


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBui|{5mtuH%vozmoqwv5{mui|{5mtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5{|zw}lH%vozmoqwv5{mtmvi5{|zw}lH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpv5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mrwpv5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m