Mage-tarm

Namn Arbetsplats
Kontaktpersoner  

Ordförande
Antal Bajor, överläkare
 

Med klin, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Sekreterare
Susanne Mirshahi, apotekare
 

Läkemedelsenhet/Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
   
Övriga medlemmar  
   
Carola Kullberg Lindh, överläkare Barn- och ungdomsmedicin, Lerum
Anders Lasson, överläkare Med klin, Södra Älvsborgs Sjukhus
Jobst Mailänder, distriktsläkare Sotenäs vårdcentral, Hunnebostrand
Thomas Meedt, ST-läkare Brämhults vårdcentral
Mikael Olsson, överläkare Med.klin. NU-sjukvården, NÄL
Maria Pagoldh, överläkare Med. klin. SU/Östra
Daniel Pouragheli, ST-läkare Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Andreas Schult, specialistläkare Transplantation, SU/Sahlgrenska
   
   

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivlmz{5sqtivlmzH%vozmoqwv5{miv|it5jirwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5uqz{pipqH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5uqz{pipqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5uqz{pipqH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5uqz{pipqH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m