Gynekologi

Namn E-post Arbetsplats
Kontaktpersoner    
Ordf. ÖL Elisabeth Stadberg   Klinisk farmakologi,  SU/Sahlgrenska

Sekr. Apotekare Georg Dolk

 

Sjukhusapoteket VGR/SÄS
     
Övriga medlemmar    
Klin farm. Jenny Kindblom   SU/Sahlgrenska
Öl Charlotte Greppe   SU Sahlgrenska
Öl Ludmilla Blank   KK, KSS
MHV Öl Marianne Hansson   Närhälsan Göteborg
Öl Åsa Magnusson   KK, SU/Sahlgrenska
Öl Ann Ekeryd -Andalen   KK, NÄL/uddevalla
Öl Katarina Kylebäck   Närhälsan Göteborg
Läkare Lena Axelsson   Närhälsan, Fristad Vårdcentral

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBmtq{ijm|p5{|iljmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5{|iljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBomwzo5lwtsH%vozmoqwv5{momwzo5lwtsH%vozmoqwv5{muiqt|wBomwzo5lwtsH%vozmoqwv5{momwzo5lwtsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m