Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

Läkemedelskommittén 2016 - 2017 består av följande personer:

Ordförande Jan Carlström  
Vice ordförande Jan Kilhamn  
Sekreterare Lena Gustafsson  

 

Övriga ledamöter:
Kristina Bengtsson-Boström
Margareta Berzén
Lars Klintberg
Magnus Kronvall
Anders Larsson
Björn Nilsson
Christer Printz
Johan Sandelin
Elisabeth Stadberg
Ulrika Wall
Malin Wallberg
Lars Öhrn 

Reglemente för Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

Anteckningar från Läkemedelskommitténs möten

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{mriv5kizt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5sqtpiuvH%vozmoqwv5{mriv5sqtpiuvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m