Läkemedelsfunktioner (IT)

Regionen bedriver ett omfattande arbete för att öka stödet till verksamheten med hjälp av läkemedelsfunktioner med stöd av IT. 

Funktionsägare läkemedel har uppdrag att samordna utveckling och förvaltning av IT-funktionalitet avseende läkemedel i regionens IT-system. Arbetet bedrivs i Programstyrgrupp – läkemedelsfunktioner. Funktionsägarskapet för läkemedel är inordnat inom funktionsområdesstrukturen.

Programstyrgrupp – läkemedelsfunktioner leder och samordnar arbetet med verksamheternas behov av IT-stöd för läkemedel. Man skall också tillgodose ägarens och kunskapsorganisationens behov av kommunikation kring läkemedelsfrågor då detta förutsätter IT-stöd. (Uppdragsbeskrivning)

Regional referensgrupp för Läkemedelsfunktioner är en undergrupp till programstyrgruppen. Regional referensgrupp för Läkemedelsfunktioner har uppdraget att vara ett forum för diskussion om IS/IT-stöd för läkemedelsprocessen. Gruppens huvudsakliga mål är att förbättra IS/IT-stödet för verksamheten och minimera risker för patienten. Avrapportering sker till Programstyrgrupp Läkemedelsfunktioner. (Uppdragsbeskrivning)

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{msizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{m