Information till öppenvårdsapotek

Kostnadsfria preventivmedel för unga till och med 20 år

Från och med 1 januari 2017 är preventivmedel, så som p-piller eller långtidsverkande hormonpreparat, kostnadsfria för unga till och med 20 år. Kostnadsfriheten gäller endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Västra Götalandsregionens subvention av preventivmedel till unga, "PP-25", kvarstår från 21 år till och med 25 år enligt tidigare regelverk. Egenavgiften är max 100 kr per år. Vid förskrivning av p-piller är egenavgiften 25 kr per tremånadersperiod. Subventionen gäller endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.

 

Ny betalningsförmededling för smittskyddsläkemedel från och med 1 oktober 2016

Från och med den 1 oktober 2016 blir det möjligt med en samlad betalningsförmedling via eHälsomyndigheten för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen. Västra Götalandsregionen tidigare vidarefaktureringsrutinen upphör därmed för expeditioner från och med 2016-10-01.

För mer information se Anvisningar fakturering, bilaga 1 (uppdaterad 2016-10-04)

 

Landstingssubventioner

Det finns idag subventioner av läkemedel m.m. i landstingen som sker utöver det vanliga förmånssystemet. Regelverk och vilkor för dessa subventioner i Västra Götalandsregionen samt faktureringsrutiner för öppenvårdsapoteket beskrivs här.

Landstingssubventioner, regelverk och vilkor 

Kontaktperson: Anna Lindhé, Enhet Läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen. Tfn:010-441 13 63,  .


Anvisningar fakturering (uppdaterad 2016-10-04)

  

Enteral nutrition samt livsmedel för särskilda näringsändamål

Produkter för enteral nutrition till barn och ungdomar 0-16 år (livsmedelsanvisning) samt livsmedel för särskilda näringsändamål till vuxna subventioneras av Västra Götalandsregionen. För den öppna vården distribueras produkterna hem till berörda patienter. Distribution och subventionering av livsmedel i Västra Götalandsregionen berör därmed inte öppenvårdsapotek. >> Läs mer

 

Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands

Vid utomlandsresa kan, om särskilda skäl föreligger, läkemedelsinköp inom förmånen tidigareläggas. Detta bedöms av apotekspersonalen. Vid behov kan apotekspersonalen begära att kunden styrker sin utlandsresa och/eller längden för resan genom t ex uppvisande av biljett eller motsvarande.

I Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. anges att om särskilda skäl finns kan läkemedelsförmånen avse en större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar behovet för 90 dagar, 3 §. Likaså kan expediering ske på nytt om mindre än två tredjedelar av tiden förflutit om det finns särskilda skäl till detta, 11 §. En ny kostnadsperiod beräknas då så är tillämpligt, § 3 a. Den som har rätt till läkemedelsförmåner är den som är bosatt i Sverige m.m, 4 § Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Rätten till förmåner prövas av det landsting där personen är bosatt, § 23 Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner.

Kontaktperson (ej prövning av enskilda fall):
Beata Angelbjörk, Enhet Läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen. Tfn: 010-441 13 65,  .


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m