Information till öppenvårdsapotek

 Ändrade regler för p-pillersubvention "PP-25"

Västra Götalandsregionen ändrar sin subvention av hormonella preventivmedel till unga kvinnor. Det nya regelverket börjar gälla 1 mars 2014. I samband med förändringen kommer också nya anvisningar till apoteken gällande fakturering. Läs mer om det nya regelverket och de övergångsregler som gäller under Landstingssubventioner, regelverk och villkor.

Kontaktperson för apotek: Anna Lindhé, Enhet Läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen. Tfn:010-441 13 63,  .

 

Förändringar vid förskrivning och beställning av diabeteshjälpmedel

Från och med den 30 september 2013 kommer förändringar att ske för personer som är i behov av diabeteshjälpmedel och är folkbokförda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen övertar distribution av produkterna i egen regi. Det innebär att förskrivning via hjälpmedelskort inte längre kommer att användas.

Informationsblad till apoteken om förändringar för personer med diabetes - utgått

För ytterligare information om förändringar stomi och diabetes se webbplats för Centrum Läkemedelsnära Produkter Länk

Kontaktperson: Rolf Färnlöf, Ledningsrådet Läkemedelsnära Produkter, Västra Götalandsregionen.
Tfn: 0700-82 47 30,  

 

Landstingssubventioner

Det finns idag subventioner av läkemedel m.m. i landstingen som sker utöver det vanliga förmånssystemet. Regelverk och vilkor för dessa subventioner i Västra Götalandsregionen samt faktureringsrutiner för öppenvårdsapoteket beskrivs här.

Landstingssubventioner, regelverk och vilkor 

Kontaktperson: Anna Lindhé, Enhet Läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen. Tfn:010-441 13 63,  .


Anvisningar fakturering (uppdaterad 2014-04-14)

  

Enteral nutrition samt livsmedel för särskilda näringsändamål

Produkter för enteral nutrition till barn och ungdomar 0-16 år (livsmedelsanvisning) samt livsmedel för särskilda näringsändamål till vuxna subventioneras av Västra Götalandsregionen. För den öppna vården distribueras produkterna hem till berörda patienter. Distribution och subventionering av livsmedel i Västra Götalandsregionen berör därmed inte öppenvårdsapotek. >> Läs mer

 

Tidigareläggning av läkemedelsinköp vid resa utomlands

Vid utomlandsresa kan, om särskilda skäl föreligger, läkemedelsinköp inom förmånen tidigareläggas. Detta bedöms av apotekspersonalen. Vid behov kan apotekspersonalen begära att kunden styrker sin utlandsresa och/eller längden för resan genom t ex uppvisande av biljett eller motsvarande.

I Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. anges att om särskilda skäl finns kan läkemedelsförmånen avse en större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar behovet för 90 dagar, 3 §. Likaså kan expediering ske på nytt om mindre än två tredjedelar av tiden förflutit om det finns särskilda skäl till detta, 11 §. En ny kostnadsperiod beräknas då så är tillämpligt, § 3 a. Den som har rätt till läkemedelsförmåner är den som är bosatt i Sverige m.m, 4 § Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Rätten till förmåner prövas av det landsting där personen är bosatt, § 23 Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner.

Kontaktperson (ej prövning av enskilda fall):
Beata Angelbjörk, Enhet Läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen. Tfn: 010-441 13 65,  .


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{mzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{mjmi|i5ivomtjrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{mivvi5tqvlpmH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m