Spolvätskor


Rutinen avser ordination på spolvätskor för katetersättning och kateterspolning, samt behandling som kräver steril produkt där kranvatten är kontraindicerat. Västra Götalandsregionen bekostar dessa medicintekniska produkter (CE-märkta) som tidigare varit klassade som läkemedel och kunnat förskrivas inom läkemedelsförmånen.

Vid upphandling av läkemedel upphandlas också spolvätskor. Endast upphandlat /rekommenderat sortiment ersätts av regionen.

CE märkta varor är inte läkemedel. ”Förskrivning” kan ske av läkare eller sjuksköterska.

  • Spolvätskor kan förskrivas i Pascal ordinationsverktyg via fliken handelsvaror (till dospatienter) samt på vanlig gul receptblankett med giltigt arbetsplatskod. Skriv ordet "CE-märkta" i meddelanderutan eller på pappersreceptet.
  • Endast varunummer upptagna i bilaga kan förskrivas för att det ska bekostas av regionen.
  • Uppdatering av bilagan sker i samband med läkemedelsupphandling 
     

Utarbetad av: Samverkansgruppen VGR - Kommun – Apotek,  
Rutinen är fastställd av Hans Ekman, Läkemedelschef VGR, 2004-09-28

Kontaktperson: Rolf Färnlöf, Område Läkemedel och Hjälpmedel

                       


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzwtn5nizvtwnH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5ui5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m