Överenskommelser med industri

 

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Överenskommelsen gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare. Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler.

Regionstyrelsens beslut (RS 1711-2013, 2014-02-18)

 

 Compliance officer – frågor om samverkan

Vid enhet läkemedel och hjälpmedel finns funktion för compliance officer. Detta är till för att hjälpa verksamheter i regionen att tolka och arbeta enligt överenskommelsen om samverkan. Hit kan du vända dig med frågeställningar som berör förhållanden mellan hälso- och sjukvården och industri. Skicka din fråga till   och skriv ”compliance officer” i titelfältet. Ett urval av inkomna frågeställningar publiceras i dokumentet med frågor och svar nedan.

Frågor och Svar Compliance officer VGR


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtismumlmtH%vozmoqwv5{mtismumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m