Överenskommelser med industri

 

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Överenskommelsen gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare. Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler.

Regionstyrelsens beslut (RS 1711-2013, 2014-02-18)

 

Varför tecknas överenskommelser mellan sjukvården och läkemedelsindustrin?

Sedan länge förekommer samarbete mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården. Industrin är exempelvis skyldig att erbjuda information om sina produkter, deras egenskaper, verkningar och lämpliga användning samt biverkningar och eventuella förmånsbegränsningar. För att använda läkemedlen på rätt sätt har sjukvården också behov av sådan information.  

Inom sjukvården får medarbetarna löpande en bred kunskap om läkemedels egenskaper och kliniska användning. Denna kunskap behöver återföras till läkemedelsföretagen för att ge underlag för utveckling av såväl befintliga som nya läkemedel.  

Överenskommelsernas syfte är att fastställa ett regelverk som gör att sjukvården och läkemedelsindustrin kan samverka samtidigt som båda parter behåller full trovärdighet och en oberoende ställning i förhållande till varandra.

Granskning

All samverkan måste kunna granskas öppet. Informationsgranskningsmannen (IGM) och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) granskar läkemedelsföretagens eventuella överträdelser mot överenskommelsen. Hit kan du också anmäla frågor som du tycker bryter mot ovanstående överenskommelser. LIFs egenåtgärdssystem (IGM/NBL) har funnits sedan 1969. IGM respektive NBL kan fälla företag för överträdelser av etikreglerna, vilket resulterar i böter och publika beslut.

Läs mer om IGM och NBL på LIF:s hemsida

Compliance officer – frågor om samverkan

Vid enhet läkemedel och hjälpmedel finns funktion för compliance officer. Detta är till för att hjälpa verksamheter i regionen att tolka och arbeta enligt överenskommelsen om samverkan. Hit kan du vända dig med frågeställningar som berör förhållanden mellan hälso- och sjukvården och industri. Skicka din fråga till   och skriv ”compliance officer” i titelfältet. Ett urval av inkomna frågeställningar publiceras i dokumentet med frågor och svar nedan.

Frågor och Svar Compliance officer VGR


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtismumlmtH%vozmoqwv5{mtismumlmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5kizty%vq{|H%vozmoqwv5{m