Överenskommelser med Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

 

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Överenskommelsen gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare. Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler.

Regionstyrelsens beslut (RS 1711-2013, 2014-02-18)

 

Varför tecknas överenskommelser mellan sjukvården och läkemedelsindustrin?

Sedan länge förekommer samarbete mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården. Industrin är exempelvis skyldig att erbjuda information om sina produkter, deras egenskaper, verkningar och lämpliga användning samt biverkningar och eventuella förmånsbegränsningar. För att använda läkemedlen på rätt sätt har sjukvården också behov av sådan information.  

Inom sjukvården får medarbetarna löpande en bred kunskap om läkemedels egenskaper och kliniska användning. Denna kunskap behöver återföras till läkemedelsföretagen för att ge underlag för utveckling av såväl befintliga som nya läkemedel.  

Överenskommelsernas syfte är att fastställa ett regelverk som gör att sjukvården och läkemedelsindustrin kan samverka samtidigt som båda parter behåller full trovärdighet och en oberoende ställning i förhållande till varandra.

Granskning

All samverkan måste kunna granskas öppet. Informationsgranskningsmannen (IGM) och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) granskar läkemedelsföretagens eventuella överträdelser mot överenskommelsen. Hit kan du också anmäla frågor som du tycker bryter mot ovanstående överenskommelser. LIFs egenåtgärdssystem (IGM/NBL) har funnits sedan 1969. IGM respektive NBL kan fälla företag för överträdelser av etikreglerna, vilket resulterar i böter och publika beslut.

Läs mer om IGM och NBL på LIF:s hemsida


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{mrwpiv5ntiz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{msizqv5tmvlmvq}{H%vozmoqwv5{m