Deltagare Västsam psykiatri

Marie Eriksson,  ordförande 
Områdeschef Centrum, Primärvården Göteborg
 

Birgitta Degerström, sekreterare
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Älvsborg
 

Arne Wiik
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Centrum
 

Birgitta Börjeson
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Linnéstaden
 

Inger Thimell
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Majorna
 

Eva Hellquist
Sektionschef Allmänpsykiatrin, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Lennart Lundin
Sektionschef Psykossektionen, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Gudny Sveinsdottir
Områdeschef Väster, Primärvården Göteborg
 

Lars Olausson
Verksamhetschef IFO, SDf Tynnered
 

Elisabeth Johannisson

Verksamhetschef Funktionshinder, SDF Tynnered

 

Ann-Louise Ljungberg
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Högsbo
 

Peter Svensson  
Planeringsledare, Hälso- sjukvårdskansliet
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBqvomz5|pqumttHuirwzvi5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvviz|5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBizvm5%wqqsHkmv|z}u5ow|mjwzo5{mizvm5%wqqsHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq||i5jwzrm{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5jwzrm{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvomz5|pqumttHuirwzvi5ow|mjwzo5{mqvomz5|pqumttHuirwzvi5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi5pmtty}q{|H%vozmoqwv5{mm%vi5pmtty}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvviz|5t}vlqvH%vozmoqwv5{mtmvviz|5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}lv%y5{%vmqv{lw||qzH%vozmoqwv5{mo}lv%y5{%vmqv{lw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5wti}{{wvH|%yvvmzml5ow|mjwzo5{mtiz{5wti}{{wvH|%yvvmzml5ow|mjwzo5{muiqt|wBmtq{ijm|p5rwpivvq{{wvH|%yvvmzml5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5rwpivvq{{wvH|%yvvmzml5ow|mjwzo5{muiqt|wBivv4tw}q{m5tr}vojmzoHpwo{jw5ow|mjwzo5{mivv4tw}q{m5tr}vojmzoHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBxm|mz5z5[%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5z5[%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m