Deltagare Västsam äldre

Ralf Persson, ordförande
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Frölunda-Högsbo
 

Anette Hansson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Älvsborg

 

Maria Nielsen
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Askim

 

Carina Helgesson-Björk
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Majorna
 

Nils-Gunnar Främberg
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Linnéstaden
 

Tommy Håkansson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Centrum
 

Yvonn Niklasson
Verksamhetschef SDF Södra Skärgården

 

Eva-Lena Pettersson, sekreterare
Medicinskt ansvarig för rehab i väster,SDF Älvsborg
 

Hans Gunnarsson

Verksamhetschef Hemsjukvården, Primärvårdsområde Centrum, Primärvården Göteborg
 
Gudny Sveinsdottir
Primärvårdsområdeschef Väster, Primärvården Göteborg
 

Marie Eriksson
Primärvårdsområdeschef Centrum, Primärvården Göteborgs Stad
 

Sten Larnholt

Verksamhetschef Hemsjukvården, Primärvårdsområde Väster, Primärvården Göteborg

 

Eva Sixt
Verksamhetschef Geriatrik Område Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Lotta Norlander
Vårdenhetschef avd 4 Onkologi Område Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Marita Wiklund
Utredningssekreterare Medicin Område Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Ingegerd Svensson
Planeringsledare, Hälso-och sjukvårdskansliet i Göteborgs Stad
 

Susanne Grönbeck (Adjungerad)
Projektledare Närsjukvården i väster
 

Lars Alfredsson (Adjungerad)
Processledare LGS
                  

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzitn5xmz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{mzitn5xmz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBivm||m5piv{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mivm||m5piv{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5vqmt{mvHi{squ5ow|mjwzo5{muizqi5vqmt{mvHi{squ5ow|mjwzo5{muiqt|wBkizqvi5pmtom{{wv4jrwzsHuirwzvi5ow|mjwzo5{mkizqvi5pmtom{{wv4jrwzsHuirwzvi5ow|mjwzo5{muiqt|wBvqt{4o}vviz5nziujmzoHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mvqt{4o}vviz5nziujmzoHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wB|wuu%y5pisiv{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{m|wuu%y5pisiv{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wB%y%vwvv5vqsti{{wvH{wlzi{sizoizlmv5ow|mjwzo5{m%y%vwvv5vqsti{{wvH{wlzi{sizoizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vitmvi5xm||mz{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mm%vitmvi5xm||mz{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBpiv{5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mpiv{5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}lv%y5{%vmqv{lw||qzH%vozmoqwv5{mo}lv%y5{%vmqv{lw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mv5tizvpwt|H%vozmoqwv5{m{|mv5tizvpwt|H%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5{q%x|H%vozmoqwv5{mm%vi5{q%x|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5vwztivlmzH%vozmoqwv5{mtw||i5vwztivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq|i5%wqst}vlH%vozmoqwv5{muizq|i5%wqst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBQvomomzl5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomomzl5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB[}{ivvm5ozwvjmksH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5ozwvjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBTiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m