Ledningsgrupp Nordost

Elisabeth Söderberg - ordförande
 
Verksamhetschef IFO, SDF Bergsjön

Marie Hellsten
 
Enhetschef BUP Gamlestaden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lars Gerlander
 
Chef barnspecilalistmottagningen Angered Närsjukhus

Ann-Britt Nilsson
 
Verksamhetschev Vingagymnasiet Göteborg

Kajsa Vento
 
Skolchef SDF Lärjdalen

Malin Högstedt
 
Verksamhetschef Angeredgymnasiet

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqm5pmtt{|mvH%vozmoqwv5{muizqm5pmtt{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omztivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omztivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4jzq||5vqt{{wvH%vqvoio%yuvi{qm|5ow|mjwzo5{mivv4jzq||5vqt{{wvH%vqvoio%yuvi{qm|5ow|mjwzo5{muiqt|wBsir{i5%vmv|wHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{msir{i5%vmv|wHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5pwo{|ml|Hivomzmlo%yuvi{qm|5ow|mjwzo5{muitqv5pwo{|ml|Hivomzmlo%yuvi{qm|5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m