Avstämnings- och samverkansgrupp vid Göteborgs stadskansli

Elisabeth Söderberg ordförande
 
ordförande ledningsgrupp Nordost
Verksamhetschef IFO, SDF Bergsjön

Jan Svensson
 
Planeringsledare Göteborgs stad stadskansliet

Elinor Bylund
 
Ordförande ledningsgrupp centrum
Verksamhetschef IFO, SDF Härlanda

Marie Hellsten
 
Enhetscheg BUP gamlestaden Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kenneth Wallengren
 
Verksamhetschef Barn och ungdom SDF Askim

BIrgitta Degerström
 
ordförande ledningsgrupp Väster
Verksamhetschef IFO, SDF Älvsborg

Lena Säljö
 
Verksamhetschef IFO SDF Biskopsgården

Paul Uvebrant
 
Verksamhetschef BUP, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Solveig Wahlqvist
 
Utbildningsförvaltningen, Gymnasieskolorna

Helen Svelid
 
Planeringsledare Göteborgs stad stadskansliet

Marianne Grufman
 
Primärvårdsområdeschef barn- och ungdomsmedicin

Åsa Lind
 
Primärvårdsområdeschef Nordost Göteborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBriv5{%vmv{{wvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mriv5{%vmv{{wvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBmtqvwz5j%yt}vlHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{mmtqvwz5j%yt}vlHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqm5pmtt{|mvH%vozmoqwv5{muizqm5pmtt{|mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBSmvvm|p5_ittmvozmvHi{squ5ow|mjwzo5{mSmvvm|p5_ittmvozmvHi{squ5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBTmvi5[itrwHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{mTmvi5[itrwHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBxi}t5}%vmjziv|H%vozmoqwv5{mxi}t5}%vmjziv|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{wt%wmqo5%wipty%vq{|Hml}k5ow|mjwzo5{m{wt%wmqo5%wipty%vq{|Hml}k5ow|mjwzo5{muiqt|wBpmtmv5{%vmtqlH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mpmtmv5{%vmtqlH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqivv5oz}nuivH%vozmoqwv5{muizqivv5oz}nuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{mi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m