Organisation

Ledningsgruppen för samverkan, LGS, består av förvaltningschefer och områdeschefer från Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg, Primärvården i Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän samt Mölndal och Härryda kommun som också representerar Partille och Öckerö kommun.

Läs mer om LGS

I samverkanslinjen under LGS finns Öst-, Väst- och Hisingssamverkan, kallade Östsam, Västsam och Hisam. I dessa grupper sitter verksamhetschefer.

Dessutom finns också nischade samverkanskedjor, som har sin utgångspunkt i verksamheter som barn- och ungdomspsykiatrin, Beroendekliniken och Rättspsykiatriska vårdkedjan.

Se organisationsbild


Mölndals samverkan, Mösam, som i nivå är jämbördig med LGS, består av förvaltningschefer från Mölndal, Partille, Öckerö samt Härryda kommun. Förvaltningscheferna från Härryda och Mölndal sitter också i LGS.

I Mösam representeras Primärvården Södra Bohuslän av förvaltningschefen, Hälso- och sjukvårdskansliet av nämndsamordnaren för Hälso- och sjukvårdsnämnden 7 och Område Mölnda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset av områdeschefen.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m