Beroendekliniken

Beroendekliniken bedriver vård inom olika vårdkedjor med målsättning att skapa god samverkan med vårdgrannar. Utifrån delat ansvar med socialtjänst för missbruksvården är denna samverkan tydligast och mest utvecklad.

En nära samverkan pågår med Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och de psykiatriska verksamhetsområdena vid de flesta av klinikens olika enheter.

Samverkan bedrivs på olika sätt och i olika former men främst utifrån

  • direkt samverkan kring enskild patient - oftast inte i formaliserad form då behov upptäcks och åtgärdas på operativ handläggarnivå 
  • organisatorisk samverkan kring den enskilde – oftast i formaliserad form genom team kring patient
  • organisatorisk samverkan på olika hierarkiska nivåer - oftast i formaliserad form där principiella frågor avhandlas
  • organisatorisk samverkan i gemensam verksamhet – formaliserad form där man bedriver gemensamma mottagningar

Med dessa organisationer samverkar Beroendekliniken

Beroendekliniken är organiserad utifrån tre vårdnivåer

Nivå 1: Patienter med komplicerat missbruk/beroende utan psykiatrisk problematik. Motsvarar Nordhemskliniken, delar av narkomanvårdssektionen samt sjukvårdens del av Respons Alkoholrådgivning.

Nivå 2: Patienter med komplicerat missbruk/beroende med psykiatrisk problematik. Omfattar sektionen för missbruk/psykiatri samt större delen av narkomanvårdssektionen.

Nivå 3: Patienter med komplicerat missbruk/beroende och omfattande psykisk störning som leder till svåra funktionsnedsättningar.

Se Beroendeklinikens organisationsbild

Kontakt för vårdgrannar och samverkanspartners
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m