Deltagare i Samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor

Malin Östling, ordförande
Verksamhetschef Social resursförvaltning Göteborg stad
 

Agneta Arrhén

Verksamhetschef Mölndals Stad
 

Annika Larsson
Enhetschef Stöd till vuxna med missbruksproblem, Härryda kommun
 

Ann-Gerd Melin
Verksamhetschef Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Birgitta Börjeson
Verksamhetschef Funktionshinder, SDF Linnéstaden
 

Britt Berggren
Verksamhetschef IFO, Öckerö kommun
 

Elisabeth Söderberg
Verksamhetschef IFO, SDF Bergsjön
 

Lars Lundell
Sektionschef Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Malin Sparrström
Kriminalvårdschef, Frivården Göteborg, Kriminalvården
  

Marco Fredin
Planeringsledare, stadskansliet, Göteborgs stad
  

Margareta Antonsson
Avdelningschef Ekonomi- och arbetsmarknadsavdelningen
Partille
 

Marie larsson
Verksamhetschef Social resursförvaltning,
Göteborgs stad
 

Sven-Eric Alborn
Biträdande verksamhetschef Beroendekliniken, Område Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Lena Säljö
Verksamhetschef IFO, SDF Biskopsgården
  

Birgitta Degerström
Chef för individ- och familjeomsorg
SDF Älvsborg
 

Göran Eriksson
Riskbruksprojektet Primärvården VGR
 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuitqv5w{|tqvoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5w{|tqvoH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi4tmvi5{mttmzozmvHuwtvlit5{miovm|i5izzpévHuwtvlit5{muiqt|wBivvqsi5tiz{{wvHpizz%yli5{mivvqsi5tiz{{wvHpizz%yli5{muiqt|wBivv4omzl5umtqvH%vozmoqwv5{mivv4omzl5umtqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jwzrm{{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5jwzrm{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{mjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{muiqt|wBmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5t}vlmttH%vozmoqwv5{mtiz{5t}vlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitqv5w{|tqvoHszquqvit%vizlmv5{muitqv5{xizz{|zwu4wtmz{Hszquqvit%vizlmv5{muiqt|wBuizkw5nzmlqvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muizkw5nzmlqvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizoizm|i5iv|wv{{wvHxiz|qttm5{muizoizm|i5iv|wv{{wvHxiz|qttm5{muiqt|wBuqkpimt5q%viz{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muizqm5tiz{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB{%vmv4mzqk5itjwzvH%vozmoqwv5{m{%vmv4mzqk5itjwzvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|inniv5{kpw||Ht}vlj%y5ow|mjwzo5{mtmvi5{itrwHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBowziv5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mowziv5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m