Styrdokument

Styrdokument gememensam rutin i Västra Götaland

Samordnad vårdplanering- SVPL.Gemensam rutin i Västra Götaland.pdf

VG Informationsspecifikation för SVPL.pdf

 

Övriga styrdokument

RSK- 1-2007 Överenskommelse utskrivningsklara pat.pdf

Avtal som reglerar Hälso och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i VG.pdf

Socialstyrelsens författningssamling, samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, 2005_27.pdf

Avtal som reglerar Hälso och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i VG.pdf

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningasvar för viss hälso- och sjukvård.pdf

Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.pdf

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m