Deltagare Östsam äldre

Claes Bjurklint, ordförande
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Kortedala 
 

Majvor Martinsson, sekreterare
Verksamhetschef Geriatrik, Område Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

Åsa Lind
Primärvårdsområdeschef Nordost, Primärvården Göteborg
  

Christina Malmer
Primärvårdsområdeschef Östra, Primärvården Göteborg
 

Annelie Snis
Verksamhetschef Äldre och Funktionshinder, SDF Bergsjön
 

Birgith Mattsson
Verksamhetsutvecklare Område Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Under tillsättning
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Gunnared

Jörgen Samuelsson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Örgryte 
 

Rolf Bergman
Verksamhetschef Äldre och Funktionshinder, SDF Lärjedalen
 

Sten-Åke Siwertz
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Härlanda 
 

 

 Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsizqv5wt{{wvHswz|mliti5ow|mjwzo5{mktim{5jr}zstqv|Hswz|mliti5ow|mjwzo5{muiqt|wBuir%vwz5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muir%vwz5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{mi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uitumzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uitumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5{vq{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mivvmtqm5{vq{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBRwzomv5[iu}mt{{wvHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{mrwzomv5{iu}mt{{wvHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{muiqt|wBzwtn5jmzouivHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{mzwtn5jmzouivHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{muiqt|wB{|mv4ism5{qm%wmz|%zHpiztivli5ow|mjwzo5{m{|mv4ism5{qm%wmz|%zHpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m